Ascidian ще започне клинично изпитване на терапия за редактиране на РНК при болест на Stargardt

Ascidian Therapeutics получи разрешение от Американската администрация по храните и лекарствата да стартира фаза 1/2 клинично изпитване за ACDN-01, терапия за редактиране на РНК за хора с болест на Stargardt, наследствена форма на макулна дегенерация, причинена от мутации в гена ABCA4. Компанията планира да започне записване за клиничното изпитване, известно като STELLAR, през първата половина на 2024 г.

За разлика от генните терапии, които доставят цял здрав ген (ДНК), за да заменят мутиралия (като редактират ДНК), ACDN-01 пренаписва РНК, генетичното съобщение, получено от ДНК, което клетките четат, за да направят протеини. Здравословните протеини са от съществено значение за оцеляването и функционирането на всички клетки в тялото, включително тези на ретината. Ascidian изчислява, че ACDN-01 може да се справи с мутациите в ABCA4 за значителен процент от хората с болест на Stargardt, тъй като редактирането замества голям брой екзони наведнъж.

Чрез насочване към болестта на Stargardt на ниво РНК, ACDN-01 преодолява две ограничения на терапевтичните подходи, които заместват или редактират ДНК. Първо, заобикаля предизвикателството за доставяне на големия ген ABCA4, който надвишава капацитета на системите за доставяне на вируси, известни като адено-асоциирани вируси (AAV), които обикновено се използват в генните терапии за ретината. Също така, чрез редактирането на РНК се избягва постоянното редактиране на ДНК, при което има потенциален риск за гените.

ACDN-01 се доставя чрез еднократна субретинална инжекция.

Нововъзникващото лечение е първият редактор на екзони на РНК, който навлиза в клинично развитие и единствената терапия на клиничен етап, насочена към генетичната причина за болестта на Stargardt.

ACDN-01 демонстрира ефективно и трайно редактиране на РНК екзон в голям животински модел и в експланти на човешка ретина.

Болестта на Stargardt засяга приблизително 30 000 души в САЩ. Характеризира се с натрупване на токсични странични продукти от метаболизма на витамин А в ретината, което в крайна сметка води до смърт на клетките на ретината и загуба на централно зрение. Хората с болестта на Stargardt могат да загубят способността си да четат, да шофират и да разпознават лица. Състоянието обикновено се диагностицира при деца или млади възрастни, но възрастта на поява, тежестта и скоростта на прогресия могат да варират.

Източник: fightingblindness.org

Сподели