Предизвикателства пред слепи и слабозрящи по време на COVID-19, ключови констатации от анкета проведена от WBU (Част 2)

WBU е провела анкета сред голям брой слепи и слабозрящи за да документира аспектите с които са се сблъскали по време на първата вълна на епидемията. Изводите са събрани в доклад, обобщени са предизвикателствата, стратегиите и препоръките, като са подкрепени с цитати от анкетираните.

Прочетете повече

Предизвикателства пред слепи и слабозрящи по време на COVID-19, ключови констатации от анкета проведена от WBU (част 1)

WBU е провела анкета сред голям брой слепи и слабозрящи за да документира аспектите с които са се сблъскали по време на първата вълна на епидемията. Изводите са събрани в доклад, обобщени са предизвикателствата, стратегиите и препоръките, като са подкрепени с цитати от анкетираните.

Прочетете повече

Проекти на Google използват AI, за да помогнат на потребители със слабо зрение

В сътрудничество с организацията Guiding Eyes for the Blind, Google пилотира система за изкуствен интелект, наречена Project Guideline, предназначена да помогне на незрящи и хора със слабо зрение да провеждат състезания независимо, само със смартфон.

Прочетете повече

Лекарство за болест на Паркинсон стабилизира свързаната с възрастта дегенерация на макулата и подобрява зрението

Резултати от открито пилотно проучване са установили, че лечението на пациенти с напреднала форма на свързана с възрастта дегенерация на макулата (AMD) с помощта на лекарството за болестта на Паркинсон, леводопа, стабилизира тяхното заболяване и подобрява зрението.

Прочетете повече