Работна Среща „Европейски Референтни Мрежи по Редки и Сложни Болести и имплементирането им в Националната Здравна Система“

Работна Среща „Европейски Референтни Мрежи по Редки и Сложни Болести и имплементирането им в Националната Здравна Система“, под патронажа на Министерство на Здравеопазването с участие на EURORDIS/ Конференция относно интегрирането на Европейските Референтни Мрежи (ЕРМ) в националните здравни системи

ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ