ПОКАНА за участие в семинар-обучение за регионални обучители на незрящи и хора със слабо зрение

Сдружение „Ретина България“ и Фондация за реформа в местното самоуправление (ФРМС) най-учтиво Ви канят да вземете участие в двудневен семинар-обучение за обучители по проект „Визия за Зрение“, предвиден да се състои през месец септември 2020 г.

Целта на обучението е да се подготвят 10 регионални и местни обучители, сред които 3-ма здравни медиатори, за лектори-обучители на незрящи и хора със слабо зрение, живеещи в различни региони на  страната, относно техните заболявания, новости в диагностиката, методите за лечение и грижа, възможностите за геномна/генетична диагностика и генетична консултация за тях и членове на семействата им, достъпа до помощно-технически средства и нови асистиращи технологии, права и възможности за подобряване на зрителното им здраве и начин на живот.

В качеството си на лектори в семинара-обучение ще вземат участие експертите от екипа на проекта, съобразно тематичния обхват на предвидената програма на обучението.

Кандидатите за участие в семинара-обучение ще бъдат подбрани спрямо следните критерии:

Разходите (режийни, транспортни и настаняване) на участниците извън София се поемат от проекта.

Срокът за подаване на заявка-кандидатура за участие, изпратена на електронен адрес info@retinabulgaria.bg, е 30 август 2020 г.

Информация за резултатите от извършения подбор ще бъде предоставена до 2 септември 2020 г.

 

За въпроси не се колебайте да се свържете с нас на тел. 0882943310 или e-mail: info@retinabulgaria.bg.

 

Екип на проект „Визия за зрение“

 

 

Семинарът-обучение се провежда в рамките на проект „Визия за Зрение“,  изпълняван от Сдружение „Ретина България“ (www.retinabulgaria.bg) в партньорство с Фондация за реформа в местното самоуправление (www.flgr.bg) и Асоциация на хората със зрителни нарушения Blindrafelagid“ - Исландия (www.blind.is) в рамките на Програма Фонд Активни граждани България по линия на Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014 – 2021. Основната цел на проекта е да повиши гражданската осведоменост, и тази на централните и местни власти, относно броя и проблемите на хората със зрителни увреждания.