Работна среща на по Клинични Проучвания на Европейската Референтна Мрежа по Очни Болести (ERN-EYE), Страсбург, 21./22. Ноември 2019

ERN-EYE проведе работна среща, посветена на клиничните проучвания в  областта на Наследствените Дегенерации на Ретината. Една от сесиите беше посветена на очакванията на пациентите от проучванията и резултатите, докладвани от тях. Д-р Петя Стратиева, Председател на „Ретина България“ и член на групата на Европейските ациентски Застъпници взе участие в срещата.