СЗО представи първия си световен доклад за Зрението

Световната Здравна Организация (СЗО) представи първия си световен доклад за зрението, очертавайки основни съществуващи празноти в грижите за ретиналните заболявания, както и неравенствата в достъпа до очно и зрително здраве. Пълният текст на доклада можете да прочетете на сайта на СЗО.