Проект Визия за зрение

 

Проект Визия за зрение

 

На 31.10.2019 г. стартира Проект „Визия за Зрение“, изпълняван от Сдружение „Ретина България“ по Програма Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021.

Към сайта на проекта>>>