Управителен съвет

Д-р Петя Стратиева - Председател на УС

Петя Стратиева е доктор по медицина със специалност по имунология и доктор на науките по молекулярна биология.

Освен научно-медицинския Петя притежава и 20-годишен международен опит от иновативната индустрия в областта на здравеопазването с фокус върху политики и взаимодействия с институции.

Изпълнявала е различни управленски роли във водеща глобална фармацевтична компания, сред които ролите на дългогодишен генерален мениджър за България и ръководител политики за Югоизточна Централна Европа.

През 2016 г. е отличена за цялостен принос към обществото от списание Business Lady под патронажа на Министерството на икономиката и Министерството на труда и социалната политика на България.

Петя смята, че най-предизвикателната сфера за учене за нея е в ролята ѝ на майка на трите си деца.

Д-р Петя Стратиева е един от основателите на „Ретина България“, а от август 2018 година се заема с развитието на Централна и Източна Европа към „Retina International“.

„Бях на 25 години в началото на докторантурата си, когато чух, че имам дегенеративно заболяване на ретината. Никой не се осмеляваше да направи прогноза как ще се развие то и какво ще бъде влиянието му върху живота ми. По това време изследователите и клиницистите знаеха значително по-малко отколкото днес. Създадох „Ретина“ в България заради всичко, което научих и постигнах, живеейки с пигментен ретинит, и което ми предстои от тук нататък да науча. Вярвам, че днес, когато науката предоставя с главозамайващо бързи темпове открития за гените, причиняващи загуба на зрение, когато интензитетът на изследователската и развойната дейност на нови терапии, целящи променящо живота лечение, е огромен, когато асистиращите технологии предоставят непрекъснато нови възможности за боравене с информация, перспективите пред тези, които чуват за себе си или близките си стряскащи ги диагнози, обричащи ги на загуба на зрение, или вече живеят с такава поради заболяване на ретината, могат да бъдат съвсем различни от моята перспектива преди години.

Вярвам, че всичко, което научих по време на работата си като изследовател, мениджър или застъпник представител на индустрията в неправителствени организации, национални и международни, опитът ми на пациент, търсещ сред купища предизвикателства информация и възможни решения за себе си, трябва да бъде споделено в сътрудничество с моите колеги – генетиците, колегите ми офталмолози – клиницисти, индустрията, регулаторните органи и с тези, които са се ангажирали с иницииране и провеждане на политики с цел сътрудничество в борбата със загубата на зрение.

Вярвам, че когато съдбата е щедра към мен и ми дава възможност да уча, работя и живея щастливо, следва да „подам ръка“ на тези, които имат нужда от нея в надеждата си за достъп до диагностика, новаторски възможности за лечение, съвременни методи за рехабилитация, достъп до асистиращи технологии.

Цветана Дворска - Член на УС

Цветана Дворска е главен счетоводител и управител на фирма ДВОРСКА КОНСУЛТ ООД.

Повече от 25 години Цветана Дворска ръководи създаденото от нея дружество и прилага своите професионален опит и знания при работа с корпоративни клиенти от различни сектори на икономиката. Специалист в областта на данъчното законодателство и счетоводните практики Цветана не спира да надгражда професионалните си умения.

„Когато се установи, че губя периферното си зрение, бях родила двете си деца. Научих, че заболяването ми е прогресивно и няма превенция. Последва период на лутане и събиране на информация. Приятели, живеещи в чужбина, се интересуваха и ми изпращаха материали и статии на водещи центрове в медицината. По пътя на осъзнаване на ситуацията и балансиране на моя живот в мен назряваше решението да помагам на хората, които губят или са загубили зрението си.

Предложението на д-р Петя Стратиева да се обединим, за да работим в полза на хората с ретинални увреждания, беше сбъдване на дългогодишната ми мечта. Да предам опита си, вярата си, че не всичко е загубено, е от първостепенно значение за мен. Сега знам, че когато си загубил зрението си, виждаш много повече от всеки друг път.

Мария Константинова - Член на УС

По време на едно от служебните си пътувания, Мария забелязва в покрайнините на София рекламно изображение с предизвикателния текст „Наемете сляп човек“. Водена както от лични, така и от чисто човеколюбиви подбуди, тя откликва на посланието. В качеството си на оперативен директор на голяма българска фирма, Мария предоставя възможност за дългосрочна трудова заетост на няколко млади хора с различни по тип и степен зрителни увреждания.

През следващите години тя взима дейно участие в организирането и осъществяването на редица събития за повишаване осведомеността на широката общественост в България за трудностите на хората с увредено зрение, а също така и за подобряване на условията им за водене на достоен начин на живот. Някои от тези начинания са благотворителните изложби „Равни с мен“, осведомителното видео „Виж ме“, приспособяването на филми за незрящи и т. н., извършени с любезното съдействие и подкрепата на сърцати и даровити хора от НБУ, НДК, Международен София филм фест, Дом на киното и много други.

Мария си сътрудничи с всички добронамерени, непримиримо борбени и творческо мислещи дейци, защото твърдо вярва, че само сплотени можем да преодолеем затрудненията и да постигнем желаната промяна. Присъединяването й към екипа на РЕТИНА БЪЛГАРИЯ е просто поредната й стъпка по пътя към пълноправното приемане и равностойното участие на хората с увредено зрение в живота на обществото в България.