Bionic Sight докладва за значителни подобрения на зрението при пациенти с пигментен ретинит

Всички 12 пациенти, участващи във фаза 1/2 клинично изпитване с повишаване на дозата за нововъзникващото оптогенно лечение на Bionic Sight, са показали значителни подобрения на зрението. Субектите, които са получили най-високата доза от терапията, са имали най-голямо възстановяване на зрението. Изпитването, което започна през март 2020 г., продължава в Лонг Айлънд.

Четиримата пациенти, показващи най-добри резултати в изпитването придобиват способността да разпознават форми и предмети. В един набор от зрителни тестове пациентите са помолени да идентифицират изображения на фигурите от картите за игра – спатия, каро, купа и пика. В друг тест те са помолени да идентифицират осем различни вида плодове и зеленчуци. Степента на успеваемост за разпознаване на обектите варира от 80 до 100 процента за четиримата пациенти с най-добри отговори. Преди лечението техният процент на успех е бил много по-нисък, еквивалентен на просто предположение (25 процента правилни, когато са дадени четири избора и 12,5 процента при осем варианта).

„Всички тестове са записани на видео и може да се види, че тези пациенти са били разочаровани при извършването на тестовете в началото, преди лечението. Те често споделят на глас, че не могат да видят обектите, още по-малко да ги разпознаят“, казва Бил Сейпъл, доктор по философия, изследовател на изпитването Bionic Sight и научен директор в Lighthouse Guild. „За четиримата с най-добри отговори това разочарование след терапията е заменено с буйни изблици, като – „банан!“ или „Виждам морков!“ Беше удоволствие да гледам.”

Един пациент споделя, че е видял специалиста който го тества, включително формата на тялото и движението на ръцете, и възкликва, че човекът изглежда като супергерой, „размахващ ръце, преди битка“.

Четиримата пациенти с най-добри отговори също показват подобрение в зрителната острота, измерена с помощта на диаграмата ETDRS (стандартна очна диаграма). Двама пациенти преминават от невъзможността да видят нещо на очната карта до правилно разчитане на втория ред.

„Особено вълнуващ и важен аспект на изследването е, че тестовете за възприятие са потвърдени от неинвазивни мозъчни записи, подобни на ЕЕГ“, казва д-р Шийла Ниренберг, основател на Bionic Sight. „Пациентите, които показват силно подобрение на тестовете за възприятие, имат и ясно увеличение на невронната активност в зрителната кора. Така две независими мерки идентифицират ефикасността на терапията.

Подходът на Bionic Sight включва два компонента:

1) Еднократно оптогенно лечение, което дава възможност за експресия на светлочувствителен протеин в ганглийните клетки на ретината, които оцеляват, след като фоторецепторите загиват поради напреднало заболяване на ретината като пигментен ретинит (RP).

2) Устройство, (чифт очила) улавящо сцената, която човек гледа и генериращо код, който се изпраща до светлочувствителните ганглийни клетки и след това до мозъка.

За разлика от други нововъзникващи оптогенни подходи, които използват очила за подобряване на формата и интензитета на изображението, устройството Bionic Sight генерира невронни импулси, подобни на тези, произведени от нормални ганглийни клетки в здрава ретина. Д-р Ниренберг вярва, че използването на нормалния код на ретината може да доведе до по-добро зрение за пациентите.

Изследователите на проучването оценяват възстановяването на зрението за участниците, получаващи оптогенно лечение със и без очила, доставящи код. Те вярват, че очилата ще бъдат най-полезни за тези пациенти, които са в най-напреднал стадий на заболяването и имат малко останали работещи вериги в ретината. Източник: fightingblindness.org

Сподели