ЦСРИ

Димитър Димитров – „Когато работиш с човек за неговата успешна социална рехабилитация, личният пример понякога е решаващ за постигане на резултат“

Казвам се Димитър Димитров и детската ми мечта бе да стана пилот и майстор на машини и техника. Но както често се случва, плановете на съдбата се различават от детските мечти. На 7 г. родителите ми откриха че имам зрителен проблем и след две години ходене по болници, ме записаха в училището за деца с нарушено зрение в град Варна, където завърших средното си образование.

Read More

ЦСРИЛЗУ Шумен: „Услугите ни целят подкрепа на индивидуалното развитие на лицата със зрителни увреждания“

Центърът за социална рехабилитация и интеграция за лица със зрителни увреждания в град Шумен функционира като делегирана държавна дейност от 20 юни 2006 г. Предоставянето на услугите в ЦСРИЛЗУ целят подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности, самостоятелност и независимост на лицата със зрителни увреждания

Read More

ЦСРИ-Бургас: „Средата за хората с нарушено зрение може да се подобри, чрез увеличаване на социалната активност на хората с нарушено зрение“

Център за социална рехабилитация и интеграция на хора със зрителни увреждания гр. Бургас е услуга в общността създадена през 2006 г. Екипът от специалисти включва трима социални работници, трудотерапевт, рехабилитатор, психолог, управител и хигиенист. Персоналът е преминал специфични обучения за работа с целевата група и ежегодно повишава професионалната си квалификация

Read More