ЦСРИ

ЦСРИ-Бургас: „Средата за хората с нарушено зрение може да се подобри, чрез увеличаване на социалната активност на хората с нарушено зрение“

Център за социална рехабилитация и интеграция на хора със зрителни увреждания гр. Бургас е услуга в общността създадена през 2006 г. Екипът от специалисти включва трима социални работници, трудотерапевт, рехабилитатор, психолог, управител и хигиенист. Персоналът е преминал специфични обучения за работа с целевата група и ежегодно повишава професионалната си квалификация

Read More