Екип

„Ретина България“ е ръководена от пациенти организация в подкрепа на живеещите с редки и широко разпространени болести на ретината. Сдружението е с едностепенна система на управление с органи на управление: Общо събрание, съставлявано от учредителите и Управителен съвет.Дейността на организацията се подпомага от 2 консултативни съвета: научно-медицински (НМКС) и младежки (МС). Сдружението е с регистрация в град София и няма регионални представителства в други градове на територията на България.