EURORDIS призовава правителствата в цяла Европа и света да направят третата доза приоритет за хора с определени имунни състояния

EURORDIS насърчава държавите-членки на ЕС и страни в Европа и извън нея да обмислят прилагането на трета доза на ваксина срещу COVID-19 за  пациенти с трансплантация, пациенти на диализа, пациенти приемащи имуносупресори, хора с онкологични заболявания и тежък имунен дефицит, включително и тези, които живеят с рядка болест.

Докато справедливият достъп до ваксините срещу COVID-19 остава предизвикателство за световната общност и страните по света, 55,4% от хората, живеещи в ЕС/ЕИП, са получили поне една доза ваксина. Тези ваксини са показали високо ниво на ефикасност при предотвратяване на тежко заболяване от коронавирус. Горното обаче не е вярно за хора с определени имунни състояния, включително тези, живеещи с рядка болест, представляващи популация от няколко милиона европейски граждани и още много други по света.

Изследвания показват, че количеството на антителата след две дози е недостатъчен при реципиенти с трансплантация (варира между 17% и 45%), пациенти на диализа, и хора приемащи имуносупресивно лечение. Това поражда опасения относно ефективността на наличните ваксини и последващата нужда от допълнително ваксиниране. Един от най -известните производители на РНК ваксини, Pfizer, представя първите данни от проучване на компанията, което предполага, че нивата на антителата на хората скачат пет до 10 пъти след трета доза, в сравнение с втората им доза поставена месеци по -рано. Силно заразния Delta вариант, бавно, но постоянно се превръща в доминиращ щам на COVID-19 в световен мащаб, намалявайки безопасността и чувството за сигурност на хората с редки заболявания, често зависими от хората полагащи грижи за тях и здравните специалисти в болниците.

В Европа Франция дава пример, като поставя трети дози на ваксинираните с две дози хора с онкологични заболявания и други имунокомпрометирани пациенти. Израел също започна да предлага трета доза ваксина на Pfizer-BioNTech за хора с компрометиран или нарушен имунен отговор, включително пациенти с рак и реципиенти на трансплантации, за защита на най -уязвимите и предотвратяване хоспитализации и тежки заболявания.

Равенството трябва да бъде в центъра на вземането на решения, като се даде приоритет на рисковите групи. Не само допълнителната доза помага за защита на хора с тежък имунен дефицит, но също така може да допринесе за пестене на дози ваксини в бъдеще поради по-дълготрайния ефект.

EURORDIS призовава държавите -членки на ЕС и страните от цяла Европа и света да направят третата доза приоритет за хората, живеещи с някои специфични заболявания, което да гарантира правото на здравни грижи и това, че никой няма да бъде оставен сам.

EURORDIS е съюз с нестопанска цел от над 960 пациентски организации от 73 държави, които работят заедно за подобряване на живота на 30-те милиона хора, живеещи с рядко заболяване в Европа. Чрез свързване на пациенти, семейства и пациентски групи, както и чрез събиране на всички заинтересовани страни и мобилизиране на общностите с редки заболявания, EURORDIS укрепва гласа на пациента и оформя изследвания, политики и услуги за пациенти.

Европейският съюз счита болестта за рядка, когато засяга по -малко от 1 на 2000 граждани. Към днешна дата са идентифицирани над 6000 различни редки заболявания, засягащи около 30 милиона души в Европа и 300 милиона в цял свят. 72% от редките заболявания са генетични, други са резултат от инфекции (бактериални или вирусни), алергии и екологични причини, или са дегенеративни и пролиферативни. 70% от тези редки генетични заболявания започват в детска възраст. Поради ниското разпространение на всяко заболяване, медицинският опит е рядък, знанията са оскъдни, грижите са неадекватни, а изследванията ограничени. Въпреки големия им общ брой, пациентите с рядко заболяване са сираци на здравните системи, като често диагностицирането, лечението и ползите от изследванията се отричат.

Сподели