Европейската комисия одобрява Vabysmo на Roche, първото биспецифично антитяло, за две водещи причини за загуба на зрение

Roche обяви, че Европейската комисия е одобрила Vabysmo за лечение на неоваскуларна „влажна“ свързана с възрастта макулна дегенерация и зрително увреждане, дължащо се на диабетен макулен едем. Одобрението идва след обещаващите резултати от четири проучвания фаза III, включващи над 3000 пациенти.

Тези заболявания на ретината, представляват значителна тежест за пациентите, лицата, които се грижат за тях и системите на здравеопазване, като могат да причинят сериозно увреждане на зрението и изискват навременна намеса.

Като ръководена от пациенти организация, загрижена за благосъстоянието на всички засегнати от наследствени и свързаните с възрастта форми на заболявания на ретината, ние призоваваме лицата, вземащи решения, да гарантират, че такива променящи живота терапии ще достигнат незабавно до онези, на които ще бъдат от полза.“

Двете заболявания са сред водещите причини за загуба на зрение в световен мащаб и засягат над 40 милиона души. Одобрението на Vabysmo, което е първото биспецифично антитяло, предлага надежда за подобряване и защита на зрението с по-малко инжекции.

Сподели