Генната терапия AGTC-501 води до подобряване на зрението при X-свързан пигментен ретинит

Наследствените заболявания на ретината (IRDs), наричани също наследствени ретинални дистрофии (НРД), са клинично и генетично хетерогенна група от невродегенеративни заболявания, предимно на фоторецепторите, пигменттния епител на ретината (RPE) и/или хороидеята. Взети като цяло, НРД имат приблизително глобално разпространение от около 1 на 2000 индивида, засягащи повече от два милиона души по света и се открояват като водеща причина за слепота сред западното население в трудоспособна възраст.

AGTC-501 (Applied Genetic Technologies Corporation), генна терапия в процес на разработване за потенциално лечение на X-свързан пигментен ретинит (RP), показва приемлив профил на безопасност и подобрения на зрителната функция, когато се прилага по-висока доза в проучването.

Пациентите с X-свързан RP, наследствено заболяване на ретината, което започва в детството, се характеризират с нощна слепота, прогресивна загуба на периферно и евентуална загуба на централно зрение.

Засегнатите пациенти имат достъп само до 1 одобрено лечение, voretigene neparvovec-rzyl (Luxturna; Spark Therapeutics) за RPE65, което представлява около 1% от RP.

Относно X-свързания пигментен ретинит (XLRP)

X-свързан пигментен ретинит (XLRP) е наследствено заболяване, което причинява прогресивна загуба на зрението при момчета и млади мъже. Характеристиките включват нощна слепота в ранна детска възраст и прогресивно стесняване на зрителното поле.

Като цяло пациентите с XLRP изпитват постепенно намаляване на зрителната острота в хода на заболяването, което води до правна слепота около 4-то или 5-то десетилетие от живота.

Относно AGTC-501

AGTC-501 (laruparetigene zosaparvovec), водещата програма за генна терапия на Компанията, използва AAV вектор за вмъкване на стабилизирано и функционално копие на гена на Retinitis Pigmentosa GTSase Regulator (RPGR) във фоторецепторните клетки на пациента. AGTC-501 се състои от този стабилизиран RPGR ген и промотор, който е специално избран поради способността му да управлява ефективна генна експресия във фоторецепторите, да поддържа тяхната функция и да забавя прогресията на заболяването.

AGTC получава от Американската администрация по храните и лекарствата (FDA) определението за лекарство сирак през 2017 г., както и обозначението за лекарствен продукт сирак на Европейската комисия през 2016 г. за кандидата си за продукт за генна терапия за лечение на XLRP, причинени от мутации в RPGR гена.

Относно AGTC

AGTC е биотехнологична компания, разработваща генни терапии за хора с редки и инвалидизиращи офталмологични, отологични и заболявания на централната нервна система (ЦНС). Най-модерните клинични програми на AGTC използват най-добрата в класа си технологична платформа за потенциално подобряване на зрението при пациенти с наследствено заболяване на ретината. AGTC провежда активни клинични изпитвания при X-свързан пигментен ретинит (XLRP) и ахроматопсия (ACHM CNGB3 и ACHM CNGA3).

AGTC-501 показва приемлив профил на безопасност и подобрения на зрителната функция в групите с по-високи дози в проучването, според д-р Робърт А. , от очния Институт Синсинати в Охайо. Очертани са констатациите за безопасност и ефикасност на проучване фаза 1/2 на генна терапия AGTC-501, рекомбинантен вектор на адено-асоцииран вирус (AAV) 2, за X-свързан RP в резултат на мутации в RPGR гена, който представлява 10 % от случаите на RP.

Проучването е 12-месечно с повишаване на дозата, включва 29 пациенти от мъжки пол на възраст 6 години и по-големи с RPGR мутация. Всички пациенти са лекувани с една субретинална инжекция в изследваното око. Първите 9 пациенти са получили периферни ретинални инжекции като част от оценката на безопасността, а останалите пациенти са били лекувани централно.

Резултатите за безопасност показват, че няма сериозни нежелани реакции, свързани с лечението. Първоначалният хирургичен подход води до 4 периферни отлепвания на ретината, свързани с дозиране, насочено към периферната ретина. Отлепванията не се появяват, когато интервенцията е насочена към централната част на ретината. Вътреочно възпаление от степен 1 ​​до 2 се е развило при около 20% (5/29) от пациентите и всички случаи са докладвани като отстранени. Около една трета от пациентите са имали повишения на вътреочното налягане, свързани с употребата на кортикостероиди, и всички са изчезнали освен при тези със заболявания, свързани с ВОН. Имунологичните резултати не предполагат опасения за безопасността.

Чувствителността на микропериметрията се подобрява на 12-ия месец при всички централно дозирани пациенти.

Клиничните изпитвания на AGTC-501 за потенциално лечение на X-свързан RP продължават. Изпитването Skyline (NCT03316560) е разширение на клиничното изпитване фаза 1/2, а изпитването Vista (NCT04850118) е клинично изпитване фаза 2/3 за безопасност и ефикасност.

Източник: ophthalmologybreakingnews.com

Сподели