Международен ден на възрастните хора – 1 октомври 2023г.

На този Международен ден на възрастните хора, ние от Retina International (RI) се присъединяваме към глобалния призив за солидарност между поколенията и изпълнението на Всеобщата декларация за правата на човека за възрастните хора.

Населението на света на възраст 65 и повече години се очаква да се удвои до 2050 г., достигайки 1,6 милиарда, с още по-рязко увеличение сред хората на възраст 80 и повече години. Тази демографска промяна подчертава спешната необходимост да се даде приоритет на здравето и благосъстоянието през целия живот.

-Свързаната с възрастта дегенерация на макулата (МДСВ) е водещата причина за увреждане на зрението сред по-възрастните хора, засягаща над 200 милиона души по света, включително 10 милиона с напреднала МДСВ. Със застаряването на населението ни в световен мащаб разпространението на МДСВ нараства.

МДСВ в късен етап оказва влияние върху благосъстоянието и производителността, което води до значителни икономически тежести. Нашите данни разкриват, че проблеми като слабо зрение, тревожност и депресия засягат значителна част от популацията на засегнатите от МДСВ. Заетостта също е дълбоко засегната, със загуба на работа и намалено работно време, с които се сблъскват значителна част от пациентите с напреднала МДСВ.

През юни 2023 г. RI проведе консултация относно политиката, включваща над 10 организации-членки, представляващи пациенти с МДСВ от различни региони на света. Представителите на пациентите идентифицираха три ключови приоритета:

• Умствено здраве: Емоционалната подкрепа и психологическото напътствие за пациентите и болногледачите бяха единодушно признати за основни приоритети.

• Достъп до рехабилитационни услуги и образование: Повечето респонденти подчертаха важността на достъпа до рехабилитационни услуги, дигитално образование за възрастни хора с лошо зрение и незабавна наличност на терапия след регулаторно одобрение с публично финансиране.

• Включване в работната сила: Осигуряването на включване на пациенти с увредено зрение в работната сила, заедно с безпрепятствения достъп до обществени пространства, подкрепата на работодателя и модификациите на работното място, се очертаха като критични проблеми.

Призив за действие

Ние призоваваме правителствата и заинтересованите страни да дадат приоритет на психичното благополучие на възрастните хора, особено общността на МДСВ. Като активно включваме по-възрастните хора в разработването на политики, в съответствие с дневния ред на ООН до 2030 г. за устойчиво развитие и десетилетието на ООН за остаряване в добро здраве, можем да защитим тяхното благополучие и продуктивност през целия живот.

Нека заедно се застъпим за бъдеще, в което здравето на ретината процъфтява, в което възрастните хора са овластени и в което нашите колективни усилия създават по-здравословен и по-приобщаващ свят за всички.

Д-р Петя Стратиева, д.б.н. Мениджър политики на Retina International

Сподели