ОПТОМЕТРИСТИТЕ са здравни специалисти, работещи в сферата на първичната диагностика на човешкото зрение

„БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ НА ОПТОМЕТРИСТИТЕ” (БСО) е учреден през 2014г. като нестопанска организация в обществена полза. Част от основните цели на Съюза са: да представлява и защитава обединения интерес на оптометристите и на работодателите в областта на очната оптика и оптометрия в Република България, както и пред международни и други сродни организации в страната и чужбина; да развива здравеопазването в сферата на грижите за човешкото зрение; да създава условия и да подпомага хората със слабо зрение, които са социално слаби, хора с увреждания или лица, нуждаещи се от грижи; да стимулира осведомеността на гражданите и тяхната здравна култура по отношение на грижите за човешкото зрение.

Оптометристите са здравни, но не медицински специалисти, които при наличие на патология работят в сътрудничество с офталмолози, невролози и др. Изучават не само физиологията на окото и зрението, но и редица физически дисциплини, така че да имат необходимите знания за природата на светлината, за оптичните материали и техните свойства, средствата и уредите за рефракция, корекция и предпазване на зрението. Техните компетенции са в сферата на първичната диагностика на човешкото зрение.

В България и Европа, специалността „Оптометрия” се изучава в университети. Бакалаври и магистри оптометристи се дипломират както в Софийския Университет „Св. Климент Охридски“ от 2011 година насам, така и през 2018 година се дипломира и първия випуск магистри по Оптометрия от МУ „Проф.д-р Параскев Стоянов“, Варна. Програмите и на двата  университета, които предоставят образование по специалността „Оптометрия” са достъпни на техните сайтове.

Дипломираните оптометристи, работят предимно в оптики или клиники съвместно с офталмолози. Български Съюз на Оптометристите съдейства за контакти с негови членове.

През последните няколко години екип от БСО работи активно, за да бъде актуализирана нормативната уредба, регламентираща дейността на оптометристите. Бяха подготвени текстове, които показват тяхната значимост и необходимост. Предложението, което беше внесено и в Министерство на Здравеопазването, беше подкрепено от редица институции и заинтересовани страни, както и от пациентското сдружение „Ретина България“, което участваше в разработването на концепцията за нова наредба още в рамките на своя проект „Визия за зрение“. В тази връзка съвместната ни работа по общи проекти е и част от целите на Съюза.

Ролята на неправителствените организации, работещи в подкрепа на хората със зрителни увреждания е изключително важна за действителния напредък по решаване на съществени проблеми за хората със зрителни увреждания, за тяхната информираност и интеграция в обществото. От съществено значение е добрата колаборация между всички заинтересовани по различните нива и структури за постигането на действителни резултати, като все още има какво да се желае в подобряване на комуникацията между различните организации.

Сподели