Подкрепете ни

лого Fibank Първа инвестиционна банка

На банкова сметка:

BG51FINV91501017197177 ПИБ АД

Благодарим на всички подкрепили усилията ни в борбата за предотвратяване на слепотата!

Данъчни облекчения

Сдружение „Ретина България“ е регистрирано в централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност (ЦРЮЛНЦ), което дава право на нашите дарители, български граждани и фирми, да ползват данъчни облекчения при подаване на своята годишна данъчна декларация.

  • “Физически лица”:

Физическите лица могат да намалят данъчната си основа с до 5 на сто.
Общият размер на данъчното облекчение за дарения не може да превишава 65 на сто от сумата от годишните данъчни основи.

  • “Фирми и други юридически лица”:

Юридическите лица могат да намалят до 10 на сто от положителния си счетоводен финансов резултат. Важно е да се знае, че общият размер на признатите за данъчни цели разходи за дарения не може да превишава 65 на сто от счетоводната печалба, а ръководителят на фирмата не бива пряко или косвено да се облагодетелства от направеното дарение.

Ако искате да научите как да се възползвате от тези облекчения, свържете се с нас