Представяне на адаптирано от Ретина България видео от ERN-EYE

сдружение „Ретина България“ в изпълнение на проект „Зрение и covid-19″, преведе и адаптира на български език информационния видео клип „Как да посрещаме зрително затруднени хора в болнично заведение /How to welcome visually impaired people to the hospital?“. Видеото цели да повиши осведомеността на здравните професионалисти относно това как да се отнасят към зрително затруднените, ПОТЪРСИЛИ ТЯХНАТА ПОМОЩ в лечебните заведения и медицински центрове.

Видеото ни бе предоставено от Европейската референтна мрежа по редки очни болести (ERN-EYE), а за създаването му инициативата е на SENSGENE, работила по този проект с няколко френски асоциации на хора с увредено зрение.

Адаптираното на български език информационно видео бе оценено високо от ERN-EYE и представено пред глобалната аудитория на организацията в дигиталните и платформи: страница във Фейсбук и канал в Youtube.

Информационното видео е адаптирано и се разпространява с подкрепата на Обществения борд на TELUS International България, подкрепящ идеи в областите образование, здравеопазване и околната среда.

Сподели