Проучване за повишаване на дозата на EA-2353 при пациенти с пигментен ретинит

Стартира отворено проучване на Endogena Therapeutics, Inc с нарастващи дози за оценка на безопасността, поносимостта и ефикасността на EA-2353 при пациенти с RP.

Ще има 4 кохорти, като във всяка от първите три групи ще бъдат лекувани 3 субекта с 4 седмични инжекции на EA-2353. Интравитреалните инжекции (IVT) ще се прилагат в едното око на субекта, което се определя като око с по-лошо зрение въз основа на BCVA. Допустимите пациенти ще бъдат записани в една от следните кохорти във възходящ последователен ред:

• Кохорта 1 (ниска доза);

• Кохорта 2 (средна доза);

• Кохорта 3 (висока доза);

• Кохорта 4 (максимална поносима доза);

Участието на пациентите ще продължи приблизително 7 месеца, като се предвижда записването на 14 пациенти. Интравитреалните инжекции ще се прилагат на 4 седмични интервали.

Приблизителна начална дата на проучването е 31 май 2022 г.

Прогнозна дата на основното завършване е 31 декември 2023 г.

Приблизителна дата на завършване на проучването е 31 декември 2023 г. Източник: clinicaltrials.gov

Сподели