Разчупване на мрака: Реактивирането на пасивни клетки в ретината носи нова надежда за възстановяване на зрението

Изследователи от Université de Montréal са открили нов начин за потенциално възстановяване на зрението при пациенти, страдащи от дегенеративни заболявания на ретината. Изследователският екип установява, че глиални клетки в ретината могат да бъдат трансформирани и да придобият свойствата на конусчеви фоторецептори, които позволяват възприемане на цветове, четене и шофиране. Подходът използва два гена за трансформиране на клетките на Мюлер в неврони на ретината, предлагайки нова надежда за разработване на регенеративни терапии, които биха могли да заменят изгубените клетки при дегенерация на ретината. Изследването е ръководено от професор Michel Cayouette, директор на изследванията на клетъчната невробиология в Монреалския клиничен изследователски институт.

Наследствените дегенерации на ретината се причиняват от загубата на светлочувствителни клетки в ретината, намираща се в задната част на окото. Когато тези клетки дегенерират поради заболяване, те не се заменят и пациентът страда от загуба на зрението, която може да прогресира до пълна слепота.

Въпреки че съществуват различни подходи, като генни терапии, които предлагат надежда за забавяне или стопиране на прогресията на загубата на фоторецепторни клетки, тези техники не могат да възстановят изгубените клетки и следователно не са полезни за пациенти с напреднал стадий на заболяването.

Оттук и спешната необходимост от разработване на регенеративни терапии, които биха могли да заместят изгубените клетки и да възстановят зрението. Един обещаващ път би бил използването на стволови клетки за генериране на фоторецептори, които могат да бъдат трансплантирани в окото на пациент, но тази технология е изправена пред големи предизвикателства, които забавят използването й в клиничната практика.

В подхода, който заобикаля необходимостта от трансплантация, екипът на Cayouette намира начин да реактивира пасивни клетки в ретината и да ги трансформира в клетки, подобни на невронни, които могат да бъдат използвани за заместване на клетки, изгубени при дегенерация на ретината.

„Идентифицирахме два гена, които, могат да повлияят на пасивните клетки, наречени клетки на Мюлер, като ги превръщат в неврони на ретината“, казва първият автор на изследването Камил Будро-Пинсоно.

„Известно е, че тези клетки на Мюлер реактивират и регенерират ретината при рибите“, каза тя. „Но при бозайниците, включително хората, те обикновено не го правят, не и след нараняване или заболяване. И все още не разбираме напълно защо.“

Съавторът Аджай Дейвид, докторант в лабораторията на Cayouette, похвали „този вълнуващ напредък спрямо клетъчната трансплантация“, казвайки: „Може един ден да успеем да се възползваме от клетките, които обикновено присъстват в ретината, и да ги стимулираме да регенерират клетките на ретината, изгубени при патологични състояния, което да доведе до възстановяване на зрението.“

Въз основа на успеха си учените сега планират да усъвършенстват ефективността на тази техника и да намерят начин за насърчаване на пълното узряване на клетките в конусчеви фоторецептори, които да възстановят загубеното зрение. Източник: neurosciencenews.com

Сподели