„Ретина България“ се присъедини към инициативата „стандарти за добро управление“

Стандартите за добро управление представляват професионален вътрешно-общностен механизъм за развитие на гражданските организации.

Сдружение „Ретина България“ се включи сред неправителствените организации покрили стандартите  за добро управление, като ние ще продължим стриктно да поддържаме качествената саморегулация и в бъдеще.

Прилагането на стандартите е както от полза за самата организация, така също и за гражданите, които се интересуват от нашата дейност.

През есента на 2020 г. Стандартите за добро управление на гражданска организация бяха осъвременени в консултативен процес, с участието на Фондация работилница за граждански инициативи и други участници от гражданския сектор.

Съгласувани са 17 стандарта в три области:

1. Прозрачност, отчетност и контрол (7 стандарта).

2. Човешки ресурси (3 стандарта).

3. Конфликт на интереси (7 стандарта).

Гражданските организации трябва сами да гарантират своето добро управление чрез прозрачност, контрол, отчетност, предотвратяване на конфликт на интереси, отговорно управление на човешките ресурси и пряка връзка с обществените групи.

В своята работа гражданските организации трябва да са политически неутрални и изцяло водени от обществен интерес. 

Сподели