Сдружение Ретина България започна изпълнението на проект „Цел 4000+“: формиране на грижите за хората с наследствени дегенерации на ретината (НДР)

Сдружение Ретина България започна изпълнението на проект „Цел 4000+“: формиране на грижите за хората с наследствени дегенерации на ретината (НДР). В следващите редове ще ви разкажем малко повече за проблемите, които ще са цел на нашите действия.

Наследствените дегенерации на ретината НДР са редки генетични очни заболявания. Те са многообразна група от увреждащи зрението състояния, причиняващи прогресивна дегенерация на ретината (тънкия слой тъкан, намиращ се в задната част на окото, който е от основно значение за наличието на зрение). Понастоящем са известни над 300 гени, отговорни за отделните НДР. НДР се проявяват като самостоятелни очни заболявания или са част от синдром, засягащ и други органи и системи. В резултат на НДР настъпва слепота в  ранното детство  или, най-често  , загуба на зрение започваща в детска или ранна младежка възраст. В най-честите случаи (при групата от заболявания, наричани пигментен ретинит) засегнатите губят прогресивно зрението си, достигайки до практическа слепота на възраст около 40 – 50 г.

С изключение на един вид много рядка форма на НДР, проявяваща се в детството, НДР са нелечими към момента заболявания. В последните десетилетия, особено с напредъка на генетиката, множество клинични и други проучвания са в ход в множество изследователски центрове в много на брой държави по света.  В процес на развитие са десетки авангардни лечения, които обещават да променят значително качеството на живота на пациентите и техните семейства.

Макар и нелечими към момента, твърдението, което често чуват засегнатите от НДР и техните семейства от страна на офталмолози, че нищо не може да се направи, е невярно!

Подробности за проекта можете да откриете в специализираната страница на Цел 4000+

Сподели