Становище на всички ERN относно приоритетите и противопоказанията за ваксинации срещу COVID-19

2021 г. ще бъде белязана от ваксинационните програми срещу COVID-19. Различните държави определят приоритети в програмите за ваксинация за специфични групи пациенти, включително и за тези с редки заболявания, като сред тях има някои, за които ваксинацията може да бъде противопоказна.

Тъй като Европейските референтни мрежи (ERN) се формират от експерти по редки болести, всички ERN предоставиха мнението си за приоритетите и противопоказанията за пациенти с рядко заболяване в рамките на тяхната мрежа. Резултатите са обобщени и са дискутирани по време на вътрешно обсъждане на среща на групата на координаторите на ERN.

На първо място общите препоръки на EMA по отношение на новите лекарства трябва да бъдат следвани. За съжаление, препоръките няма да са пълни и се отнасят само за възрастно население. Те се основават на експертно мнение, макар да  липсват данни за повечето редки заболявания. Когато са налични доказателства, това се споменава в изявлението.

Много е важно при ваксинацията да се събират доказателства относно пациенти с редки заболявания, а още по-добре ще бъде провеждането на клинични изпитвания.

Този основан на експертни мнения документ с препоръки само за възрастни не може да бъде пълен и затова ще се нуждае от много редовни актуализации. Актуални позиции ще бъдат достъпни в уебсайтовете на много от ERN мрежите.

Пациенти с редки заболявания с приоритет за ваксинация срещу COVID-19 (извадка само от ERN-EYE, отнасяща се до редките очни заболявания):

  • Пациенти с редки очни заболявания, които са изложени на по-висок риск от заразяване с COVID-19 в ежедневието, тъй като те не могат да спазват препоръчителната безопасна дистанция.

Почти всички ERN посочват, че нито една от редките болести, включени в тяхната мрежа, няма противопоказание за ваксинация срещу COVID-19. Изключенията са изброени по-долу:

  • Пациенти с редки нервно-мускулни заболявания, които имат лечение с AAV9 трябва да избягват ваксини.
  • Като цяло трябва да се внимава с пациенти, участващи в изпитвания с генна терапия.
  • Някои пациенти, участващи в клинични изпитвания, могат да имат противопоказания в зависимост от вида на терапията.
  • Моля, обърнете внимание, че ваксините COVID-19 не са тествани за педиатричната възрастова група, нито са ваксинации, препоръчвани за нея.

С уважение от името на всички координатори на ERN,

Проф. Nicoline Hoogerbrugge, д-р,

Председател на групата на ERN координатори и координатор на ERN GENTURIS

Проф. Helene Dollfus

Координатор на ERN-EYE

Пълното изявление на всички ERN

Сподели