Учени са използвали малък мозъчен имплант, за да помогнат на сляп учител да види буквите отново

Бившата учителка по природни науки Берна Гомес изиграва ключова роля в нови изследвания за възстановяване на зрението на слепи хора, като дори е посочена сред съавторите му. Тя е сляпа от 16 години и е успяла да види букви, да разпознае ръбове на обекти и дори да играе видео игра, благодарение на визуална протеза, която включва камера и мозъчен имплант, според американски и испански изследователи които са сътрудничили на проекта.

Изследваната пациентка е имала импланта в продължение на шест месеца и не е изпитвала смущения в мозъчната си дейност или други здравословни усложнения, според резюме от проучването, публикувано в The Journal of Clinical Investigation.

Изследването допринася за това, което е „дълга мечта на учените“, за придаване на елементарна форма на зрение на слепи хора, като изпраща информация директно до зрителната кора на мозъка.

„Тези резултати са много вълнуващи, защото демонстрират както безопасност, така и ефикасност“, казва в изявление един от водещите изследователи Едуардо Фернандес от университета Мигел Ернандес. „Направихме значителна крачка напред, показвайки потенциала на тези видове устройства за възстановяване на функционалното зрение на хора, които са го загубили.“

В експеримента неврохирург имплантира микроелектродна решетка във зрителната кора на Берна Гомес, бивша учителка, която е сляпа повече от 16 години. След това имплантът е свързан с видеокамера, монтирана в центъра на чифт очила. След период на обучение Гомес успява да дешифрира визуална информация, която се подава от камерата директно към мозъка й. Обучението включва видео игра, която помага на Гомес да научи как да интерпретира сигналите, идващи от електродите. В играта на екрана внезапно се показва изображение на Маги Симпсън, която държи пистолет, в лявата или дясната си ръка. Играчът трябва правилно да избере коя ръка държи оръжието. използвайки данни от камерата , Гомес се научава как да успее в тази задача.

По време на проучването Гомес е на 57 години. Заради нейното участие, включително способността й да дава клинично точна обратна връзка на учените, Гомес е посочена за съавтор на изследването.

Някои от ефектите на протезата обаче са ограничени;. Тези ограничения не позволяват на Гомес да идентифицира всички букви от азбуката. Но тя „надеждно разграничава някои букви като „I“, „L“, „C“, „V“ и „O““ според проучването. По-нататъшни проучвания биха могли да използват повече електроди за повишаване на визуалните данни.

Микроелектродната решетка е имплантирана чрез „миникраниотомия“, процес, който според изследователите „е ясен и следва стандартните неврохирургични процедури“. Това включва направата на дупка в черепа с размери 1,5 см (малко по-голяма от половин инч). Импланта е само 4 мм (около една осма от инча), но съдържа 96 електрода. Изследователите казват, че в предишни проучвания са открили, че около 700 електрода могат да дадат на сляп човек достатъчно визуална информация, за да увеличат мобилността му до полезна степен. И тъй като имплантът изисква само малки електрически токове, за да стимулира зрителната кора, те се надяват да добавят още микрочипове в бъдещите експерименти.

„Една от целите на това изследване е да даде на слепия човек по-голяма мобилност“, казва Ричард Норман, изследовател в Очния център на Джон А. Моран в Университета на Юта. „Технологията може да им позволи лесно да идентифицират хора, врати или автомобили. Това би могло да увеличи независимостта и безопасността. Това е, за което работим.“

Клиничното изпитване, свързано с изследването, е планирано да продължи до май 2024 г. Изследването се финансира от няколко субекта, включително Министерството на науката и иновациите на Испания и Университета Мигел Ернандес, както и очния Център Моран.

Методът за цялостно заобикаляне на очите може някой ден да възстанови зрението на приблизително 148 милиона души по целия свят – ето при колко хора е прекъсната връзката между очите и мозъка им, казват изследователите, поради състояния като глаукома или атрофия на зрителния нерв.

Подходът, използван от изследователите от Юта и Испания, е подобен на този, който беше приветстван миналата година, когато учени съобщиха, че са успели да накарат доброволци да видят букви, като изпращат електричество през електроди на повърхността на мозъка.

Зрителното увреждане е едно от най-често срещаните в света и учените използват няколко стратегии, за да помогнат на хората, които са засегнати от него. При друг скорошен успех учени използваха инструмента за редактиране на гени CRISPR, за да модифицират ДНК при хора и да им помогнат да се борят с рядко генетично очно заболяване.

Източник: wxxinews.org

Сподели