ЗНАЙ СВОЯ ГЕН

Генетика и наследяване

Нашите клетки са фабрики за производство на протеини. Дезоксирибонуклеиновата киселина (ДНК) е ръководството с инструкции, което казва на клетките ни формата, размера и функцията на всеки протеин, който те да произведат.

Двоичните числа (0 и 1) могат да кодират цялата ни дигитална информация, 30-те букви от азбуката съставят всички думи, а езика на нашия геном, т.е. пълния набор от гени в една клетка, се състои само от 4 знака: A, T, G и C.

Повече за генетиката и наследяването, можете да научите от статиите по темата.

ДНК спирала


Генетичен тест и Генетична консултация

Някои от наследствените дистрофии на ретината се причиняват от една мутация в определен ген. Не винаги обаче е толкова просто. Пигментният Ретинит може да бъде причинен от над 80 различни гена – така че, ако не сте провели генетичен тест, е малко вероятно да разберете коя мутация причинява вашето заболяване!

Генетичната консултация е услуга, предоставяна на лица и семейства, които са засегнати от или са изложени на риск от генетични заболявания. Целта ѝ е да подпомага пациенти и семейства в процеса на генетично тестване, а в последствие, да им предоставя информация, за да се адаптират по-лесно към генетичната диагноза.

Повече за генетичното тестване и консултиране, можете да прочетете в статиите по темата

доктор разговаря с пациент на маса


Информационната кампания #знайсвояген, се проведе с подкрепата на Novartis България