Членове на УС

Д-р Петя Стратиева – Председател на УС

снимка Петя СтратиеваПетя Стратиева е доктор по медицина със специалност по имунология и доктор на науките по молекулярна биология.

Освен научно-медицинския, Петя притежава и 20-годишен международен опит от иновативната индустрия в областта на здравеопазването с фокус върху политики и взаимодействия с институции.

Изпълнявала е различни управленски роли във водеща глобална фармацевтична компания, сред които дългогодишен генерален мениджър за България и ръководител политики за Югоизточна и Централна Европа.

През 2016 г. Е отличена за цялостен принос към обществото от списание “Business Lady” под патронажа на Министерството на икономиката и Министерството на Социалната политика на България.

Д-р Петя Стратиева е един от основателите на „Ретина България“, а от август 2018 е ангажирана с изграждане на капацитет и развитие на Централна и Източна Европа за „Ретина Интернешънъл“.

„Бях на 25 години, в началото на докторантурата си, когато чух, че имам дегенеративно заболяване на ретината. Никой не се осмеляваше да направи прогноза как то ще се развие и какво ще бъде влиянието му върху живота ми. По това време изследователите и клиницистите знаеха значително по-малко отколкото днес. Създадох „Ретина България“ заради всичко, което научих и постигнах живеейки с пигментен ретинит и което ми предстои от тук нататък да споделя и науча. Вярвам, че днес, когато науката предоставя с астрономически темпове открития за гените, причиняващи слепота, когато развитието на нови, променящи живота терапии расте с небивал интензитет, когато асистиращите технологии предоставят различни нови възможности за боравене с информация, перспективите пред тези, които чуват за себе си или близките си стряскащи ги диагнози, могат да бъдат съвсем различни от моя хоризонт преди години.

Д-р Петя Стратиева участва в Съвета на Федерациите на Европейската Асоциация по Редки Болести (EURORDIS).От март 2019 г. е член на Консултативния Съвет към Европейската Референтна Мрежа по Очни Болести (ERN-EYE) от страна на европейската пациентска застъпническа група.

 

Цветана Дворска – Член на УС

снимка Цветана ДворскаЦветана Дворска е главен счетоводител и управител на фирма ДВОРСКА КОНСУЛТ ООД.

Повече от 25 години Цветана Дворска ръководи създаденото от нея дружество и прилага своите професионален опит и знания при работа с корпоративни клиенти от различни сектори на икономиката. Специалист в областта на данъчното законодателство и счетоводните практики Цветана не спира да надгражда професионалните си умения.

„Когато се установи, че губя периферното си зрение, бях родила двете си деца. Научих, че заболяването ми е прогресивно и няма превенция. Последва период на лутане и събиране на информация. Приятели, живеещи в чужбина, се интересуваха и ми изпращаха материали и статии на водещи центрове в медицината. По пътя на осъзнаване на ситуацията и балансиране на моя живот в мен назряваше решението да помагам на хората, които губят или са загубили зрението си.

Предложението на д-р Петя Стратиева да се обединим, за да работим в полза на хората с ретинални увреждания, беше сбъдване на дългогодишната ми мечта. Да предам опита си, вярата си, че не всичко е загубено, е от първостепенно значение за мен. Сега знам, че когато си загубил зрението си, виждаш много повече от всеки друг път.

 

Мария Константинова – Член на УС

снимка Мария КонстантиноваПо време на едно от служебните си пътувания, Мария забелязва в покрайнините на София рекламно изображение с предизвикателния текст „Наемете сляп човек“. Водена както от лични, така и от чисто човеколюбиви подбуди, тя откликва на посланието. В качеството си на оперативен директор на голяма българска фирма, Мария предоставя възможност за дългосрочна трудова заетост на няколко млади хора с различни по тип и степен зрителни увреждания. Този добър пример през 2018г. Води до европейското признание за работодател с устойчиви практики за хора с увреждания.

През следващите години тя взима дейно участие в организирането и осъществяването на редица събития за повишаване осведомеността на широката общественост в България за трудностите на хората с увредено зрение, а също така и за подобряване на условията им за водене на достоен начин на живот. Някои от тези начинания са благотворителните изложби „Равни с мен“, осведомителното видео „Виж ме“, приспособяването на филми за незрящи и т. н., извършени с любезното съдействие и подкрепата на сърцати и даровити хора от НБУ, НДК, Международен София филм фест, Дом на киното и много други.

Мария си сътрудничи с всички добронамерени, непримиримо борбени и творческо мислещи дейци, защото твърдо вярва, че само сплотени можем да преодолеем затрудненията и да постигнем желаната промяна. Присъединяването й към екипа на РЕТИНА БЪЛГАРИЯ е просто поредната й стъпка по пътя към пълноправното приемане и равностойното участие на хората с увредено зрение в живота на обществото в България.