Членове на УС

Д-р Петя Стратиева – Председател на УС

снимка Петя Стратиева - Председател на УСПетя Стратиева е доктор по медицина със специалност по имунология и доктор на науките по молекулярна биология.

Освен научно-медицинския, Петя притежава и 20-годишен международен опит от иновативната индустрия в областта на здравеопазването с фокус върху политики и взаимодействия с институции.

Изпълнявала е различни управленски роли във водеща глобална фармацевтична компания, сред които дългогодишен генерален мениджър за България и ръководител политики за Югоизточна и Централна Европа.

През 2016 г. Е отличена за цялостен принос към обществото от списание “Business Lady” под патронажа на Министерството на икономиката и Министерството на Социалната политика на България.

Д-р Петя Стратиева е един от основателите на „Ретина България“, а от август 2018 е ангажирана с изграждане на капацитет и развитие на Централна и Източна Европа за „Ретина Интернешънъл“.

„Бях на 25 години, в началото на докторантурата си, когато чух, че имам дегенеративно заболяване на ретината. Никой не се осмеляваше да направи прогноза как то ще се развие и какво ще бъде влиянието му върху живота ми. По това време изследователите и клиницистите знаеха значително по-малко отколкото днес. Създадох „Ретина България“ заради всичко, което научих и постигнах живеейки с пигментен ретинит и което ми предстои от тук нататък да споделя и науча. Вярвам, че днес, когато науката предоставя с астрономически темпове открития за гените, причиняващи слепота, когато развитието на нови, променящи живота терапии расте с небивал интензитет, когато асистиращите технологии предоставят различни нови възможности за боравене с информация, перспективите пред тези, които чуват за себе си или близките си стряскащи ги диагнози, могат да бъдат съвсем различни от моя хоризонт преди години.

Д-р Петя Стратиева участва в Съвета на Федерациите на Европейската Асоциация по Редки Болести (EURORDIS).От март 2019 г. е член на Консултативния Съвет към Европейската Референтна Мрежа по Очни Болести (ERN-EYE) от страна на европейската пациентска застъпническа група.

 

Иван Карастоянов – Член на УС

снимка Иван Карастоянов - Член на УСИван Карастоянов е роден през есента на 1984 г. в сърцето на Долината на розите и тракийските царе. Носенето на очила още от първи клас не възпира присъщата за него палавост. След като завършва основно и средно-специално образование в областта на туризма в родния му Казанлък, той става възпитаник на Великотърновския университет, но след втората година се мести в СУ „Св. Климент Охридски“, където придобива бакалавърска степен по Английска филология и магистърска по Европейски проекти.

През 2006 г. за пръв път среща незрящо момиче от Варна, което го запознава с други представители на тази общност в София. Три години по-късно на Иван също му е издаден ТЕЛК за трайно намалено зрение вследствие на макулна дегенерация тип Щаргард. Четири години работи в малка, неправителствена организация, в която съдейства за разписването, осъществяването и отчитането на около 15 социални и културни проекти, целящи подпомагане пълноценното включване на зрително затруднени хора в живота на обществото. Макар следващите шест години да прекарва като служител в най-голямата българска фирма за парични преводи и плащания на битови сметки, проектната дейност в полза на обществото остава една от неговите страсти. Поради това Иван често подпомага няколко сдружения, фондации, асоциации и съюзи и техните дейности като външен специалист или доброволец. Ретина България“ е точно една от тези неправителствени организации. Иван не крие радостта си от възможността да бъде част от нейното учредяване, да е член на Управителния съвет и да дава своя скромен принос в работата.

Димитър Йончев – Член на УС

Димитър Йончев е фармацевт и доктор на науките в областта на химичната информатика и компютърно-базираното развитие на лекарства. Завършил е фармация във Фрайбургския Университет в Германия, където е бил стипендиант на фондация “Конрад Аденауер” и е работил като научен асистент. Димитър също така е гостувал като стажант в лаборатории в Китайския Фармацевтичен Университет в Нанкин, Университетската клиника в Гисен, Германия, а също така и в Университетския Колеж в Лондон и във Виенския Университет.

Докторската си степен получава от Университета в Бон с научна стипендия от фондация “Юрген Маншот”. Димитър е (съ-)автор на 14 статии в признати научни издания. Работил е като преподавател по химия и фармацевт в аптека, а понастоящем работи като учен с данни във водеща световна фармацевтична компания.

Димитър е активно лице в немската организация „Про Ретина“, както и в световната организация “Retina International”, в качеството си на представител на хората с увреждания на ретината. През 2020-2021 г. е работил като независим консултант към Европейската Агенция по лекарствата.

“Аз имах уникалната възможност да бъда и от двете страни на барикадата – и като пациент, и като учен, което ми даде много различен и цялостен поглед – от лабораторните опити до работата с други пациенти. Затова вярвам, че пътят към добре информирани и правилни избори неминуемо минава през доброто образование, както на лекарите и целия медицински персонал, така и на обществото и на всеки един човек със заболяване на ретината. Ретина България е пример за млада и изключително успешна пациентска организация, която се проявява като свързващо звено между всички гореспоменати аспекти и затова е в общия интерес на всекиго от нас да подпомагаме развитието й”.