Проекти

Текущи проекти

Визия за зрение

Основната цел на проект „Визия за зрение“ е да повиши гражданската осведоменост и тази на централните и местни власти относно броя и проблемите на хората със зрителни увреждания.

Споделяй, грижи се, излекувай

Основната цел на проект „Споделяй, грижи се, излекувай – трансформиране грижите за хората с редки болести“ е да подобри средата и грижите за хората, засегнати от редки болести, чрез пациентско застъпничество и търсене на консенсус с медицинските специалисти, политиците и останалите заинтересовани страни за въвеждане на промени в нормативната уредба

Завършили проекти

Зрение и covid-19

Целта на проекта е да подобри достъпа до здравеопазване на слабозрящите и незрящите, както и на тези хора, които са във висок риск от нелечима и трудно лечима загуба на зрение поради генетично-обусловени или хронични очни заболявания.