Проекти

Текущи проекти

Визия за зрение

Основната цел на проект „Визия за зрение“ е да повиши гражданската осведоменост и тази на централните и местни власти относно броя и проблемите на хората със зрителни увреждания.

Споделяй, грижи се, излекувай

Основната цел на проект „Споделяй, грижи се, излекувай – трансформиране грижите за хората с редки болести“ е да подобри средата и грижите за хората, засегнати от редки болести, чрез пациентско застъпничество и търсене на консенсус с медицинските специалисти, политиците и останалите заинтересовани страни за въвеждане на промени в нормативната уредба

„Цел 4000+“: формиране на грижите за хората с наследствени дегенерации на ретината (НДР)

„Цел 4000+“ е дългосрочна инициатива на Сдружение Ретина България, която се стреми към подобряване на средата за живеещите 4000 с НДР пациенти и техните семейства в България чрез формиране на грижите за тях.

„ЗАПАЗИ РЕТИНАТА“ – В подкрепа на хората губещи зрението си с възрастта

„Запази ретината“ е дългосрочна инициатива на Сдружение Ретина България, чиято цел е да се гарантира, че общността  на хората със свързани със стареенето  заболявания на ретината получава грижи, които предотвратяват настъпването на слепота.

Завършили проекти

Зрение и covid-19

Целта на проекта е да подобри достъпа до здравеопазване на слабозрящите и незрящите, както и на тези хора, които са във висок риск от нелечима и трудно лечима загуба на зрение поради генетично-обусловени или хронични очни заболявания.