Проекти

Текущи проекти

„Цел 4000+“: формиране на грижите за хората с наследствени дегенерации на ретината (НДР)

„Цел 4000+“ е дългосрочна инициатива на Сдружение Ретина България, която се стреми към подобряване на средата за живеещите 4000 с НДР пациенти и техните семейства в България чрез формиране на грижите за тях.

„ДЕЙСТВИЕ ЗА РЕТИНАТА“ – Действие за хората с макулна дегенерация

„Действие за ретината“ е дългосрочна инициатива на Сдружение Ретина България, чиято цел е да се гарантира, че общността  на хората със свързани със стареенето  заболявания на ретината получава грижи, които предотвратяват настъпването на слепота.

Инициатива „Действие за редките“

Проблемът, който инициативата „Действие за Редките“ цели да разреши, е слабото действие от страна на държавата ни по въвеждането на политиките на Европейския съюз в областта на здравеопазването и ниското ниво на взаимодействие с гражданските организации


Завършили проекти

Споделяй, грижи се, излекувай

Основната цел на проект „Споделяй, грижи се, излекувай – трансформиране грижите за хората с редки болести“ е да подобри средата и грижите за хората, засегнати от редки болести, чрез пациентско застъпничество и търсене на консенсус с медицинските специалисти, политиците и останалите заинтересовани страни за въвеждане на промени в нормативната уредба

Визия за зрение

Основната цел на проект „Визия за зрение“ е да повиши гражданската осведоменост и тази на централните и местни власти относно броя и проблемите на хората със зрителни увреждания.

Зрение и covid-19

Целта на проекта е да подобри достъпа до здравеопазване на слабозрящите и незрящите, както и на тези хора, които са във висок риск от нелечима и трудно лечима загуба на зрение поради генетично-обусловени или хронични очни заболявания.