Какво правим

Подкрепяме изследователската дейност в областта на ретината в търсене на лечение за пигментен ретинит, синдром на Ушер, дегенерация на макулата, ретинални дистрофии.

Застъпничество

Представляваме гласа на пациентите, живеещи с ретинални дистрофии в развитието на политики, които ги засягат.

Проучвания

Изследователите по целия свят проучват и установяват причините и възможните лечения на състоянията, водещи до дистрофии на ретината, със стремеж към разработване на лечение и – безусловно – към излекуване.

Овластяване на пациентите

Ретина България се стреми да работи за овластяване на пациентите, живеещи с ретинални дистрофии, посредством обучение и проекти за изграждане на капацитет, както и чрез оказване на подкрепа на отделни пациенти и техните семейства. Като работим заедно, можем да научим много.