Бъдещето на вашата рядка болест!

Ново проучване на Rare Barometer за бъдещето на вашето рядко заболяване вече е на разположение. То  е отворено за хора, живеещи с рядка болест и членове на техните семейства от всяка страна по света. Преведено е на 23 езика, включително български. Всички отговори са анонимни и ще се съхраняват в сигурно хранилище, достъпно само за изследователския екип на Rare Barometer. Може да получите достъп до онлайн проучването тук. Попълването ще ви  отнеме не повече от 15 минути и е отворено до 3 януари 2021 г. Това проучване ще позволи да се съберат мнения за бъдещето на вашата рядка болест и ще даде възможност да се представят факти и цифри на вземащите решения, така че мнението ви има значение за формирането на бъдещето на редките заболявания.

Чрез задаване на въпроси относно вашите нужди и предпочитания по отношение на достъпа на пациентите до здравни грижи, приоритети за медицински и социални изследвания или ранна диагностика за деца, ще може да се разбере по-добре как да се оформи бъдещето на редките заболявания.

Можете да намерите повече информация за проучването тук.

Включете се активно, за да се гарантира, че възможно най-много хора от общността с редки болести са попълнили проучването. Колкото повече хора вземат участие в анкетата, толкова по-силен ще бъде нашият глас!

Благодарим ви предварително за вашето участие.

Включете се в проучването сега.

Сподели