Диабетни очни болести

Европейската комисия одобрява Vabysmo на Roche, първото биспецифично антитяло, за две водещи причини за загуба на зрение

Roche обяви, че Европейската комисия е одобрила Vabysmo за лечение на неоваскуларна „влажна“ свързана с възрастта макулна дегенерация и зрително увреждане, дължащо се на диабетен макулен едем. Одобрението идва след обещаващите резултати от четири проучвания фаза III, включващи над 3000 пациенти.
Тези заболявания на ретината, представляват значителна тежест

Read More

Novartis обявява одобрението на Европейската комисия на Beovu за хора, живеещи с диабетен макулен едем

Novartis обяви, че Европейската комисия (ЕК) е одобрила Beovu (бролуцизумаб) mg за лечение на зрително увреждане, дължащо се на диабетен макулен едем(DME). Това одобрение представлява второто показание за Beovu, предоставено от ЕК, което последва одобрението за лечение на влажна свързана с възрастта дегенерация на макулата през 2020 г. Решението на ЕК се прилага за всички

Read More

Колко близо сме до излекуването на слепотата?

Актуално състояние на бионичните очи, генните терапии и други съвременни лечения

Нашите сетива събират информация за света и я доставят на мозъка ни, за да можем да разберем какво се случва около нас и да планираме следващите си действия. За повечето хора, около 80% от тази информация идва от очите, но близо 50 милиона души по света са слепи, а други 34 милиона

Read More

Световен ден за борба с диабета 2021 г.: Достъп до грижи за хората с диабет

14 ноември е Световният ден за борба с диабета, дата, която отбелязва рождения ден на сър Фредерик Бантинг, съоткривателят на инсулина. Този ден и целият месец ноември, е посветен на повишаване на осведомеността за болест, която засяга над 500 милионахора по света. Темата през тази година е „достъп до грижи за хората с диабет: ако не сега, кога?“.

Read More

Успех за Faricimab на Roche за лечение на диабетен макулен едем (DME)

Roche обяви положителни резултати от две идентично проектирани глобални проучвания фаза III, YOSEMITE и RHINE, оценяващи изследвано биспецифично антитяло, faricimab, при хора с диабетен макулен едем (DME). И двете проучвания са постигнали своята основна крайна точка

Read More

AI система за откриване на диабетна ретинопатия

Американската агенция по храните и лекарствата предостави разрешение за 510 (k) на Eyenuk Inc., глобална компания за медицински технологии и услуги за изкуствен интелект, за да пусне на пазара своята автономна AI система EyeArt за откриване на диабетна ретинопатия

Read More

Технологиите преодоляват пропастта до по-добро зрение

Компании като IrisVision създават високотехнологични устройства, за да помогнат на хората да виждат по-добре. Очаква се уреда, освен да подобрява зрението, да може да диагностицира състоянията и да тества и дори да лекува пациенти дистанционно

Read More

Ретинален имплант за лечение на свързан с диабет макулен оток

Двугодишни междинни резултати от проучването на фаза IV на PALADIN показват, че непрекъснатото снабдяване с флуоцинолон ацетонид с помощта на импланта ILUVIEN има благоприятни резултати при хора, живеещи с хроничен диабет, свързан с макулен оток

Read More