МАНИФЕСТ На Европейската общност на хората живеещи със заболявания на ретината

Ние, Сдружение Ретина България, сме сред участниците разработили този Манифест.

„Действие за Ретината“ – Действайте, за да превърнете МДСВ (Макулната дегенерация свързана с възрастта) – водещата причина за загуба на зрение в Европа – в приоритет на европейското обществено здраве

Макулната дегенерация свързана с възрастта (МДСВ) е сериозно очно заболяване, което е водещата причина за слепота при хора над 50-годишна възраст. Почти 1 на 10 (60,75 милиона) души в Европа живеят с някоя от формите на МДСВ, ранен, междинен или късен стадий. От тях 7% (4,43 милиона) имат най-тежкия и водещ до слепота късен стадий на заболяването, което включва неоваскуларна МДСВ (нМДСВ) и географска атрофия (ГА).

Разпространението на МДСВ нараства. През последните 10 години броят на хората, живеещи с МДСВ в Европа, се е повишил с повече от 10% от 55 милиона на 60,75 милиона, което се равнява на населението на Италия. До 2040 г. се изчислява, че повече от 1 на 8 (69,32 милиона) ще бъдат засегнати от болестта.

МДСВ причинява постепенна загуба на централното зрение, което може да наруши способността на хората да извършват ежедневни дейности, като четене, гледане на телевизия, готвене, шофиране и разпознаване на лица. МДСВ може също така да има отрицателно въздействие върху психичното здраве и благосъстоянието на засегнатите и лицата, които се грижат за тях. Проучванията показват, че 44% от хората, живеещи с МДСВ, изпитват тревожност и депресия. (2)

Късните етапи на МДСВ представляват значително икономическо бреме за хората и обществото. Неотдавнашно проучване, проведено от Retina International оценява общата годишна стойност на МДСВ в късен етап на съответно 449 милиона за България  и 7,6 милиарда евро за Германия.

Въпреки високото и нарастващо разпространение на МДСВ и увеличаващото се икономическо въздействие, Европейският съюз (ЕС) все още не е разработил цялостна рамка или стратегия за очно здраве и за предотвратяване на слепотата сред своите граждани.

Като глобална чадърна организация на 43 ръководени от пациенти неправителствени организации, , чиято обща цел е запазването и възстановяването на зрението, Retina International е загрижена, че общността на хората, живеещи с МДСВ има значителни неудовлетворени медицински нужди и че възгледите и опитът   на засегнатите лица и семейства не са адекватно представени при разработването на съответните здравни политики в рамките на ЕС.

За да преодолее този дефицит, Retina International сформира коалицията Retina Action, съставена от европейските й  членове, и разработи и прие този манифест, който се основава на научни изследвания и на реалния опит на хора, живеещи с МДСВ.

Целта на този манифест е да направлява политическите програми на кандидатите за Европейския парламент, бъдещата Европейска комисия и разработването на всички политики, засягащи хората, живеещи с МДСВ, и лицата, които се грижат за тях в Европа.

С пълното съдържание на Манифеста, можете да се запознаете ТУК

Сподели