Портал „Зрение“

Имаме удоволствието да представим на вашето внимание дигиталната платформа, портал „ Зрение“, изградена в подкрепа на хората със зрителни увреждания в България, като част от дейностите по проект „Визия за зрение“. В следващите редове ще ви представим акценти от съдържанието, чиято полезност се надяваме да оцените положително.

•„Разпространение на очните болести“: Статистическа и обща информация относно разпространението на очните заболявания в света, Европа и България.

•„Справочник“: Навигатор между медицински и социални институции имащи отношение към хората със зрителни увреждания в България. Пътя между очните специалисти, Телк комисиите, Дирекциите за социално подпомагане и центровете за социална рехабилитация и интеграция на хора със зрителни увреждания. Сред Образователните институции са Центровете за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, специализираните училища за ученици със нарушено зрение, читалища и адаптирани библиотеки.

•„Документи“: В този раздел са публикувани Наредби и закони отнасящи се до хората с увреждания.

•„Очни заболявания“: Информация относно очните болести, с акцент върху 7-те най-разпространени в света.

•Блог: Публикации отнасящи се до политики, стратегии, проучвания, доклади, наръчници и добри практики насочени към хората със зрителни увреждания, разделени в категории.

•Форум: Възможност за включване с теми и публикации в новосъздадения форум.

Надяваме се портал „Зрение“ да е в полза на хората със зрителни увреждания, лутащи се в търсенето на информация относно своите очни заболявания и подкрепа в затруднената  навигация между медицински и социални институции. Екипа на Ретина България е амбициран да надгради портала в бъдеще, което да увеличи ползите за общността.

Проект „Визия за зрение“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на финансовия механизъм на ЕИП.

Фонд Активни Граждани

Сподели