Призив към политиците

„Действие за Ретината“ – Действайте, за да превърнете МДСВ (Макулната дегенерация свързана с възрастта) – водещата причина за загуба на зрение в Европа – в приоритет на европейското обществено здраве

Със застаряването на населението на Европа, ние сме изправени пред големи здравни предизвикателства. Свързаната с възрастта макулна дегенерация (МДСВ) е сериозно очно заболяване  и е водещата причина за слепота при хора над 50-годишна възраст в Европа и в развития свят. Един от 12 души в Европа в момента живее с МДСВ и прогнозите сочат, че до 2040 г. броят на засегнатите може да нарасне до повече от 1 на 8 души.

Като заболяване, причиняващо постепенна загуба на централното зрение, МДСВ допринася съществено за влошаването на качеството на живот на засегнатите лица и семействата им, и представлява значителна и нарастваща тежест за икономиките в отделните държави в Европа и в Европа като цяло.

Въпреки високото и увеличаващо се разпространение на МДСВ, в Европейския съюз (ЕС) все още няма цялостна политическа рамка за очно здраве и за предотвратяване на слепотата сред възрастното население.

Като глобална чадърна организация на 43 ръководени от пациенти неправителствени организации, чиято обща цел е запазването и възстановяването на зрението, Retina International е загрижена, че общността на хората, живеещи с МДСВ има значителни неудовлетворени медицински нужди и че възгледите и опитът   на засегнатите лица и семейства не са адекватно представени при разработването на съответните здравни политики в рамките на ЕС.

За да преодолее този дефицит, Retina International сформира коалицията Retina Action, съставена от европейските ѝ членове, и разработи и прие манифест за европейските избори, които ще се проведат през юни 2024 г. (Щракнете ТУК, за да се запознаете с манифеста], който се основава на научни изследвания и на реалния опит на хора, засегнати от МДСВ).

Целта на този манифест е да направлява политическите програми на кандидатите за Европейския парламент, бъдещата Европейска комисия и разработването на всички политики, засягащи хората, живеещи с МДСВ, и лицата, които се грижат за тях в Европа.

Ние, Сдружение Ретина България, сме сред участниците разработили този Манифест. С оригиналната му версия на английски език можете да се запознаете ТУК.

Манифестът ни представя исканията на общността на хората живеещи с МДСВ в следните приоритетни области:

• Ранно откриване и достъп до лечение и рехабилитационни услуги;

• Изследвания и иновации;

•           Психично здраве;

В навечерието на изборите за Европейски парламент през юни, ние призоваваме кандидатите за членове на Европейския парламент, националните и европейските политически партии и групи да се ангажират с действия по политическите искания от нашия Манифест.

Молим за вашата подкрепа в призоваването на европейските и националните политически лидери да превърнат МДСВ – водещата причина за слепота в Европа – в приоритет на общественото здраве.

Моля, засвидетелствайте своята подкрепа, като подпишете призива за действие.

ИЗТЕГЛЕТЕ, ПРОЧЕТЕТЕ, ПОДПИШЕТЕ и ВЪРНЕТЕ на info@retinabulgaria.bg

Сподели