Ретина България започва работа по проект „Зрение и COVID-19“

От 1 септември 2020 г. Сдружение Ретина България започва работа по проект „Зрение и COVID-19“, подкрепен от Обществения борд на TELUS International Europe в България. Проектът е с продължителност 10 месеца и ще приключи на 30 юни 2021 г.
В следващите редове ще ви разкажем малко повече за проблемите, целите и дейностите, които ще са обект на нашите дейности.
Хората, живеещи със зрителни нарушения и слепота, срещат допълнителни бариери за реинтеграция в обществото, следвайки динамиката на ситуацията с COVID-19. Слабото зрение и слепотата са предизвикателство пред способността им да съблюдават санитарно-хигиенните мерки и физическата дистанция и това ги поставя в по-голям риск от заразяване или разпространение на зараза.
Мерките, които следва да се спазват в медицинските центрове и лечебните заведения и приоритизирането на спешните и неотложни случаи спрямо останалите превръщат общността на слабозрящите и незрящите в една от най-уязвимите групи по отношение на достъп до здравеопазване в създалата се ситуация. Работещият в здравните заведения персонал е, в повечето случаи, необучен как да се отнася както към по-големия контингент на зрително увредените – този на хората с частично зрение, така също и към хората със слепота.
В областта на очното здравеопазване  ситуацията с COVID-19  поставя допълнителни бариери (прекъснат диагностичен или опосредстван лечебен процес) пред тези, които живеят в страх от прогресивната си загуба на зрение поради болести, чиято диагноза и прогноза са неясни или чиито заболявания са хронични и изискват продължително лечение.
Целта на проекта е да подобри достъпа до здравеопазване на слабозрящите и незрящите, както и на тези хора, които са във висок риск от нелечима и трудно лечима загуба на зрение поради генетично-обусловени или хронични очни заболявания, като повиши осведомеността на здравните професионалисти за това как да се отнасят към тях в лечебните заведения и медицински центрове в ситуацията, породена от COVID-19 от една страна, и като предостави информация на самите нуждаещи се от неотложна грижа пациенти, от друга. Инструментите, с които ще търсим постигане на целите, са изработване и разпространение на информационен видеоклип и информационна книжка, издаване на ежемесечен бюлетин и публикуване на редовни и актуални новини.
Екипът по проекта е амбициран да изпълни предвидените дейности и да постигне целите, което би довело до повишаване качеството на живот на общността на незрящите и слабозрящите, засегнати в голяма степен от последствията породени от пандемията причинена от коронавируса.
Проектът „Зрение и COVID-19“ се изпълнява с подкрепата на Обществения борд на TELUS International България.

Сподели