Американската академия по офталмология публикува проучване за COVID-19

Американската академия по офталмология разкрива първоначалните открития на пулсовите изследвания на COVID-19, стартирани, за да се придобие по-добро разбиране на въздействието, което настоящата пандемия оказва върху офталмологичните практики и техните пациенти.

Тези проучвания са стартирани, за да се разберат по-добре притесненията на офталмолозите по отношение на отваряне на практиките им, каквито са били преди, и въпросите свързани с финансирането и поддържането на частната им практика след премахването на ограниченията.

Резултатите от тези проучвания ще бъдат използвани за подпомагането на официални застъпнически кампании, призоваващи за подобряване на ресурсите и подкрепа за улесняване на офталмологичните практики след COVID-19.

Източник: eyewire.news

Сподели