Анкета за проучване на опита на жените носителки на X-свързани наследствени заболявания на ретината

Изследването се  провежда от Университета на Мелбърн, Австралия и проучва опита на жени носителки на X-свързани наследствени заболявания на ретината. Жените носители са майки, сестри и/или дъщери на хора с наследствени заболявания на ретината, като пигментен ретинит и хороидеремия. Жените носители могат или не могат да проявяват симптоми, свързани със съответното състояние, но съществува риск те да предадат гена, причиняващ болестта, на децата си. Има два въпросника: първото проучване има за цел да събере повече информация за вашето мнение и знания, свързани с това да сте жена носител на X-свързано наследствено заболяване на ретината; целта на втория въпросник е да се разбере какъв е ефектът от носителството върху цялостния ви начин на живот.

Можете да попълните анкетата онлайн чрез следната връзка:

https://tinyurl.com/carriervisionandlifestyle
Сподели