Икономическото бреме на очните заболявания свързани със стареенето в България е изчислено на стотици милиони

На  Световния ден на зрението 2022 г. Сдружение Ретина България представя български данни от публикувано проучване на Retina International, оценяващо социално-икономическото въздействие на късните стадии на свързаната с възрастта макулна дегенерация (МДСВ)в България, Германия и САЩ. Ретина България, член на Retina International, сътрудничи при генерирането на българските данни за това основополагащо изследване.

Проучването дава представа за тежестта на заболяването върху пациентите живеещи с тези заболявания и върху полагащите грижи за тях близки хора, , както и върху обществото като цяло. За участие в проучването са избрани три държави -представителки на  страни с различия по отношение на обхвата на опита си и на разходите си; САЩ имат най-голямото население от лица, засегнати от МДСВ в късен стадий, докато Германия и България представляват съответно развити и развиващи се икономики в рамките на Европейския съюз (ЕС).

МДСВ  е очно заболяване, което постепенно води до намаляване на централното зрение и в напреднал стадий може да повлияе на способността на човека да извършва ежедневни дейности като четене, шофиране и разпознаване на лицата на околните. Напредналите или късните  стадии на МДСВ са водеща причина в света за зрителни увреждания и необратима слепота.  Заболяването се класифицира в двеформи: неоваскуларна/влажна МДСВ(nМДСВ) или суха МДСВ , често наричана географска атрофия (ГА).

Икономическо въздействиев България

Проучването оценява разходитев 4 основни категории:  свързаните със заболяването преки медицински разходи, непреките медицински, разходите отнасящи се до производителността и разходите, свързани с благосъстоянието, като се използват средните нива на разпространение на МДСВ. Данните от това проучване показват, че:

В България, страна с развиваща се икономика в Европейския съюз, икономическото въздействие на късните стадии на МДСВ се оценява на 449,4 млн. евро (879,5 млн. лв.),  от които:

• 228,9 млн. евро (447,5 млн. лв.) са свързани с нМДСВ и

• 220,5 млн. евро (431,5 млн. лв.) са свързани с ГА.

И при двете форми на заболяването разходите за благосъстояние представляват най-голямата част. В България 64% от разходите, свързани с нМДСВ и 87% от разходите, свързани сГА, се отнасят към  благосъстоянието.

Живият   опит на пациентите и грижещите се за тях близки

Освен икономическото въздействие, проучването представя живия опит и предизвикателствата с които се срещат пациентите живеещи с нМДСВ и ГА и грижещите се за тях близки хора.

За  България е отчетено, че 63% са изпитали тревожност, а 52% са изпитали депресия.

проф. Ива Петкова, председател на Българското дружествопо ретинология, заявява, че „Доставчиците на здравно очно обслужване в България трябва да повишат информираността си за разходите на заболяването свързани с благосъстоянието на засегнатите.

Трябва да се стремим към по-добра образованост относно услугите за очни и зрителни грижи за възрастните хора и да гарантираме, че засегнатите имат достъп до лечение, когато такова е налично, и до подкрепа и услуги, които спомагат за смекчаването на въздействието, оказвано от МДСВ върху усещанията за тревожност и депресия, изпитвани от засегнатите“.

По отношение на производителността, 15% от респондентите в България, живеещи с МДСВ в късен стадий, съобщават за загуба на работа, а 89% съобщават за намаляване на работата поради състоянието си. В допълнение към това, 17% от непосредствено грижещите се за тях близки съобщават, че трябва да намалят работното си време поради отговорности за полагане на грижи.

Д-р Петя Стратиева, председател на Ретина България, потвърждава, че „На хората в България със  заболявания на ретината, свързани с възрастта и на полагащите за тях близки,   им се налага да навигират в една много предизвикателна за тях среда в търсенето им на навременна диагноза и лечение. Наличието и достъпността на ресурсите  за рехабилитация и помощно-техническите средства  за хората с МДСВ остават съществена незадоволена потребност за тази многохилядна общност, което я възпрепятства да функционира активно в обществото според натрупания й в продължение на годините опит и наличния сред нея потенциал.“

Зрителното увреждане при по-възрастните хора води до функционално ограничение, лошо психологическо здраве, предизвикателства при справянето с приема и прилагането на лекарства, по-лоши общи здравни резултати и увеличени разходи за здравеопазване.

Данните от проучването  подчертават критични пропуски в подкрепата и грижите за тези, които живеят с МДСВ в късен стадий, и за близките им, полагащи грижи за тях.

„Насърчаването на зрителното здраве на възрастните хора в България трябва да бъде приоритет на общественото здраве, тъй като е реален икономически проблем и включва значителни непреки разходи. Значително обществено бреме, което рядко се взема предвид, е това на т. нар. болногледачи. често това е член на семейството, който може да се наложи да се откаже или да ограничи работата и социалните си взаимодействия, за да оказва помощ  на своя роднина, живеещ сМДСВ”, казва д-р Славейко Джамбазов, здравно-икономически експерт и председател на Future Values

Призив за действие

За да се гарантира, че общността  на хората със свързани със стареенето  заболявания на ретината получава грижи, които предотвратяват настъпването на слепота, и за да се намали отрицателното  въздействие на МДСВ както върху засегнатите, така ивърху лицата, които се грижат за тях, Сдружение Ретина България призовава българското правителство да:

• Разработи програма и въведе мерки за ранно откриване на макулната дегенерация, свързана с възрастта.

• Насърчи  действия в областта на обществената политика, които премахват дискриминацията, свързана с възрастта

• Даде приоритет на предоставянето на достъпни очни грижи и ресурси за подкрепа на възрастните хора.

• Насърчи приобщаването и приоритизира благосъстоянието на общността на хората, които поради остаряване губят своетозрение.

За повече информация

Пълният доклад за социално-икономическото въздействие на свързаната с възрастта макулна дегенерация (МДСВ) в България, Германия и САЩ е достъпен за изтегляне на следния линк:

https://retina-international.org/amd-impact-cost-of-illness-study/

За допълнителна информация или въпроси, моля, свържете се с avril.daly@retina-international.org; pstratieva@retinabulgaria.bg

Край на изданието

Сдружение Ретина България е ръководена от пациенти организация, насърчаваща изследователската дейност и застъпваща се за политиките за живеещите с редки генетично унаследяеми и свързани с възрастта дегенерации на ретината. Сдружението е юридическо лице с нестопанска цел, извършващо дейност в обществена полза. Основано от пациенти с дегенеративни заболявания на ретината и членове на семействата им, Сдружението развива дейността си през годините досега в сътрудничество с членовете си (пациентите), научно-медицинските си съветници, партньорите си от индустрията и с други граждански организации.

За повече информация посетете нашия сайт: www.retinabulgaria.bg

Докладът е съставен благодарение на финансовата подкрепа на:

• Alexion, Astra Zeneca Rare Disease Pharmaceuticals

• Apellis Pharmaceuticals, Inc.

• Novartis Pharma AG

• F. Hoffmann La Roche Ltd

Сподели