исторически момент за хората живеещи с редки болести!

На 16 декември 2021г. официално бе приета първата по рода си резолюция на ООН за увеличаване на видимостта на 300-те милиона души, живеещи с рядка болест

Глобална масова кампания, проведена от хората, живеещи с рядка болест и техните семейства, успя да постигне приемането на първата по рода си Резолюция на ООН за „Преодоляване на предизвикателствата пред хората, живеещи с рядко заболяване и техните семейства“.

Международната Организация за Редки Болести (RDI), Комитетът на НПО за редки болести и EURORDIS-Rare Diseases Europe обявиха, че Общото събрание на ООН с консенсус между 193-те държави-членки, официално прие резолюция, признаваща над 300-те милиона души, живеещи с редки заболявания (PLWRD) по света и техните семейства.

Повече информация може да прочетете тук.

UN Resolution on Persons Living with a Rare Disease – Rare Diseases Internationalhttps://www.rarediseasesinternational.org/un-resolution/

Сподели