Общо събрание на сдружение Ретина България

На 13 май 2021г. се проведе общо събрание на сдружение Ретина България в седалището в град София. На него  бяха гласувани и приети следните решения.

  1. Промени в устава, който ще бъде публикуван в уебсайта след качването му в регистъра на Агенцията по вписванията.
  2. Промени в Управителния съвет, за нови членове бяха избрани Иван Карастоянов и Радослав Евтимов, на които пожелаваме да продължат работата по развитие на сдружението за постигане на целите. Благодарим за отдадеността и енергията на досегашните членове Цветана Дворска и Мария Константинова през изминалите години и се надяваме да можем да разчитаме на опита и съветите им и в бъдеще.
  3. Приемане на годишния отчет – дейност и финансов за 2020г.

Отчета за 2020г., както и тези за предходните години могат да бъдат прочетени на следния адрес:

Документи (retinabulgaria.bg)

УС на Ретина България

Сподели