ПОКАНА за участие в Информационен ден в гр. Монтана

Уважаеми колеги и партньори,

Сдружение „Ретина България“ и Фондацията за реформа в местното самоуправление (ФРМС) имат удоволствието да Ви поканят да вземете участие в Информационен ден  в рамките на  Застъпническа и информационно-образователна  кампания по проект „Визия за Зрение“, чиято цел е да обхване шестте райони за планиране в страната.

Информационната среща ще бъде проведена на 28 октомври 2020 г. (сряда) от 10.00  до 12.00 ч. в голяма зала на Общински младежки дом – Монтана, гр. Монтана, бул. „3-ти март“ №98.

Целта на информационната среща е пряко осведомяване на възможно най-голям брой слабозрящи и незрящи лица на територията на областите Видин, Враца и Монтана, относно техните права и възможности за диагностика, профилактика, лечение, рехабилитация и средства за подобряване на жизнения им стандарт.

Информационният ден е предназначен за аудиторията на слабозрящите, незрящите и пряко полагащи грижи за тях лица (близки, членове на семействата им), както и за  ангажирани с проблемите им лица и организации, включително и отговорните за провеждането на социалната политика институции и ангажираните административни звена и структури (здравни медиатори, общински дирекции/отдели за социални и хуманитарни дейности, деконцентрирани структури, провеждащи социалната политика на територията, НПО/граждански организации, Центрове за социална рехабилитация и интеграция).

Ще се радваме да ви посрещнем като участници в срещата!

Надяваме се, също така, с Вашата любезна подкрепа, съдействие и предложения да достигнем до възможно най-много потенциални участници и представители на заинтересованите страни!

Пътните разноски (с обществен транспорт или автомобил при повече от 1 лице) на участниците  извън гр. Монтана се поемат от бюджета на проекта. Повече информация за възстановяването им ще получите след като направите онлайн регистрация.

За заявки/потвърждения за участие най-късно до 26 октомври 2020 г., моля попълнете необходимата информация в онлайн формата на следния адрес: https://forms.gle/AXM9duYkjYnTQ3BEA

ПРОГРАМА

(предварителна)

10.00 – 10.15

Регистрация и кафе

10.15– 10.20

Откриване

Здравко Сечков – изпълнителен директор на ФРМС/

представител на Община Монтана

10.20 – 10.30

Проект „Визия за зрение“: кои сме, какво целим и защо сме тук?

д-р Петя Стратиева – председател на сдружение „Ретина България“, член на Kонсултативния съвет на пациентските застъпници към Европейската референтна мрежа по очни болести  и ръководител на проект „Визия за зрение“

10.30 – 10.50

Очни болести. Причини за обратима и необратима загуба на зрение. Лечение

д-р Кирил Събчев, офталмолог, МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД – Монтана

10.50 – 11.05

Зрителни нарушения и зрителни увреждания. Какво и как можем да коригираме

Мила Драгомирова, оптометрист, председател на УС на Български съюз на оптометристите (БСО), преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“

11.05 – 11.15

Подходи за справяне с очните болести и  зрителните нарушения.  Промоция и превенция

д-р Петя Стратиева – председател на Сдружение „Ретина България“

11.15 – 11.30

Рехабилитацията – когато увреждането е настъпило. Видове рехабилитация и рехабилитационни услуги

Хюсеин Исмаил, правен експерт

11.30 – 11.45

Здравният медиатор в помощ на засегнатите от уязвими групи

Георги Георгиев, Национална мрежа на здравните медиатори

11.45 – 12.00

Въпроси и отговори.

Обобщение  и закриване на информационната срещата

 

Въпроси и допълнителна информация: тел. 0882943310, имейл: info@retinabulgaria.bg

Сподели