Покана за участие в национална конференция по проект „Визия за зрение“

Сдружение „Ретина България“ и Фондацията за реформа в местното самоуправление (ФРМС) имат удоволствието да Ви поканят да вземете участие в Национална конференция „Визия за зрение“, по време на която от страна на нашите граждански организации ще бъде представен за обсъждане с отговорните власти, професионалните организации и ангажираните с хората с увредено зрение неправителствени организации, пакет от взаимосвързани препоръки и текстове за актуализиране и промени в нормативните актове и стратегически документи, осигуряващи очното и зрителното здраве на нацията.

Конференцията ще бъде проведена на 16 март 2022 г (сряда), от 10.00 до 15.30 ч. в зала „Европа“, хотел „Рамада“, бул. „Мария Луиза“ №131, гр. София.

Пакетът  от предложения за промени, целящи преодоляване на констатирани проблеми в сферата на грижите за очното здраве и превенцията на слепотата в България, е съставен  от нашия експертен екип след извършен анализ на съществуващата нормативна уредба и обзор на състоянието на зрителното здраве, и след проведени обсъждания със специалисти и хора със зрителни увреждания.

Мерките, които представяме за консултиране, включват предложения за изменения и допълнения на нормативни документи: национални стратегии и програми; стандарти и практики в областта на очното здраве; стандарти и практики в сферата на рехабилитацията и приобщаването на хората със зрителни увреждания. Тези мерки са насочени към подобряването на качеството на живота и на услугите за слабо зрящите и незрящите хора. С пакета от препоръки и предложения можете да се запознаете тук.

Националната конференция се провежда в рамките на проект „Визия за Зрение“ www.vision-project.retinabulgaria.bg,  изпълняван от Сдружение „Ретина България“ (www.retinabulgaria.bg) в партньорство с Фондацията за реформа в местното самоуправление (www.flgr.bg) и Асоциацията на хората със зрителни нарушения „Blindrafelagid“-Исландия (www.blind.is) по Фонд Активни граждани България  (www.activecitizensfund.bg) по линия на Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014 – 2021.

За участие в конференцията са поканени представителите на отговорните власти професионалните организации на ангажираните със очно и зрително здраве, организациите на хората със зрителни увреждания, организации на пациенти с очни заболявания, граждански правозастъпнически организации и други заинтересовани от проблемите на слепотата и зрителното здраве страни и лица.

С активното си участие в диалога с нас Вие предоставяте възможността гласът на заинтересованите граждански организации да бъде чут и тяхната равностойна роля в процесите по формулиране на обществени политики и в етапите на вземане на решения да бъдат признати!

Ще се радваме да ви посрещнем като участници в Националния форум!

Пътните разноски за ползван обществен транспорт или личен автомобил на участниците извън град София се поемат от бюджета на проекта. Информация за възстановяването им е налична в онлайн формуляра за регистрация по-долу.

За заявки/потвърждения за участие не по-късно до 14 март 2022 г., моля попълнете необходимата информация в онлайн формата за регистрация, достъпна посредством следната интернет връзка (линк): РЕГИСТРАЦИОНЕН ФОРМУЛЯР

За въпроси и допълнителна информация: тел. 0882943310, имейл: info@retinabulgaria.bg

Предварителна програма на Националната конференция

С уважение,

Д-р Петя Стратиева-Лукова,

Председател на Сдружение „Ретина България“

Сподели