Работна среща по проект „Визия за зрение“ организира Сдружение „Ретина България“

Работна среща по проект „Визия за зрение“ организира Сдружение „Ретина България“ в партньорство с Фондация за реформа в местното самоуправление и Асоциацията на хората със зрителни нарушения „Blindrafelagid“ – Исландия

Сдружение „Ретина България“, Фондация за реформа в местното самоуправление (ФРМС) и Асоциацията на хората със зрителни нарушения „Blindrafelagid“ – Исландия организират работна среща по проект „Визия за Зрение“.

Тя ще се състои на 2 юли 2020 г. (четвъртък), от 9.30 до 16.30 ч. в Бест Уестърн Сити Хотел, гр. София (ул. Стара Планина № 6).

В работната среща ще вземат участие водещи експерти в областта на очното и зрителното здраве и политиките, свързани с него, представители на организации на пациенти и на хора със зрителни нарушения и слепота, здравни медиатори, представители на общините, представители на центровете за социална рехабилитация и интеграция за хора със зрителни нарушения.

Целта на кръглата маса е да се дефинират нуждите и проблемите при пациентите със зрителни нарушения, представени от техните организации; да се обсъдят наличните услуги за хората със зрителни нарушения и слепота и препоръките за Минимални стандарти за такива услуги в Европа и възможностите за изпълнението на Стандартите у нас; да се обсъдят възможностите за създаване на регистри на хора със зрителни нарушения у нас; Да се създадат предпоставки за сътрудничество между различните граждански и съсловни организации и общности, за формулиране на политики и въвеждане на практики за ограничаване на зрителните нарушения и слепотата в България.

Всеки, който желае да вземе участие в предстоящата работна среща, моля да заяви своето присъствие най-късно до 25 юни 2020 г. (четвъртък) на имейл info@retinabulgaria.bg.

Пълната програма, лектори и теми на работната среща може да намерите на Работна среща „Визия за зрение“

Изготвените доклад за състоянието на зрителното здраве в България, резюмето с изводите от него, както и акцентите от мненията на експертите можете да намерите в секцията с публикации на сайта на проекта.

Работната среща се провежда в рамките на проект „Визия за Зрение“, изпълняван от Сдружение „Ретина България“ (www.retinabulgaria.bg) в партньорство с Фондация за реформа в местното самоуправление (www.flgr.bg) и Асоциация на хората със зрителни нарушения „Blindrafelagid“ – Исландия (www.blind.is) в рамките на Програма Фонд Активни граждани България по линия на Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014 – 2021.

Проектът „Визия за зрение“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. www.activecitizensfund.bg

Сподели