REPORT ON THE SITUATION OF VISUAL HEALTH IN BULGARIA SUMMARY

Ретина България в изпълнение на проект Визия за зрение публикува резюме на Доклада за зрителното здраве в България на английски език.

Целта на проекта е да повиши гражданската осведоменост и тази на централните и местни власти относно броя и проблемите на хората със зрителни увреждания.

Пълният текст на английската версия може да намерите в сайта на проекта Визия за зрение, а също така и в библиотеката на НПО портала.

Към документа бе проявен и международен интерес, като това доведе до публикуването му в сайтовете на Retina International и Blindrafelagid Icelandic Association of the Visually Impaired, Исландия.

Сподели