Срещи от националната информационна и застъпническа кампания в подкрепа на зрителното здраве в България

Сдружение „Ретина България“ и Фондация за реформа в местното самоуправление подновиха Националната информационна и застъпническа кампания в подкрепа на зрителното здраве и ограничаване на слепотата в България.

Кампанията включва информационни срещи за слабозрящи и незрящи лица и консултативни срещи с областната, общинската администрация и НПО в градовете София, Монтана, Плевен, Пловдив, Бургас и Варна.

През изминалите седмици при интерес от организации на хора със зрителни увреждания, социални и общински служби, преподаватели на зрително затруднени ученици и хора със зрителни увреждания преминаха срещите в градовете:

• 29 юни 2021г. В град Бургас(за областите в югоизточна България)

Анотация от срещата можете да прочетете тук.

• 30 юни 2021г. В град Варна(за областите в североизточна България)

Анотация от срещата можете да прочетете тук.

• 16 юли 2021г. В град Плевен(за областите в централна северна България–)

Анотация от срещата можете да прочетете тук.

• 21 юли 2021г. В град Пловдив(за областите в централна южна България)

Анотация от срещата можете да прочетете тук.

            Снимки от горепосочените срещи, както и от предходните можете да откриете в специализираната секция „Галерия“ в уебсайта на проекта.

Проект „Визия за зрение“ се изпълнява в рамките на програма Фонд Активни Граждани, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на финансовия механизъм на ЕИп.

Сподели