Световен ден за борба с диабета 2021 г.: Достъп до грижи за хората с диабет

14 ноември е Световният ден за борба с диабета, дата, която отбелязва рождения ден на сър Фредерик Бантинг, съоткривателят на инсулина. Този ден и  целият месец ноември, е посветен на повишаване на осведомеността за болест, която засяга над 500 милионахора по света.  Темата през тази година  е „достъп до грижи за хората с диабет: ако не сега, кога?“. Тази тема е избрана, за да подчертае факта, че милиони хора, живеещи с диабет, нямат достъп до лекарствата, технологиите, подкрепата и грижите, от които се нуждаят.

Диабетът засяга много аспекти от живота и тялото на човека – сърцето, долните крайници, бъбреците, както и зрението. Свързаните с диабет очни заболявания (DED) включват застрашаващи зрението състояния като диабетна ретинопатия (DR) и свързан с диабет макулен едем (DME). Диабетната ретинопатия е водеща причина за слепота сред работещото население, засягаща 145 милиона души.

Налице е спешна нужда от систематичен скрининг и образователни програми, които да се прилагат за тези в риск, тъй като загубата на зрение може да бъде предотвратена с ранно откриване и лечение. За тези, които живеят в държава или регион със систематична програма за скрининг, е жизненоважно да се регистрират за скрининг и да имат редовни посещения при очен специалист.

Retina International,  част от Retina Action –  глобална коалиция, ангажирана с подобрението  на живота на засегнатите със загуба на зрение сред застаряващото население, разполага с образователен ресурс за очни заболявания, свързани с диабета. Този инструментариум, който може да се намери на https://ded.retinaint.org/, е ресурс за предоставяне на подходяща и точна информация на пациентите, техните семейства, специалисти по очни грижи и застъпници. Ресурсът съдържа информация за причините, симптомите, диагнозата и наличните възможности за лечение на очни заболявания, свързани с диабет.

За повече информация относно Световния ден на диабета посетете http://worlddiabetesday.org/.

Сподели