Apellis получава отрицателно становище от CHMP за терапия за Географска Атрофия

Apellis Pharmaceuticals обяви, че Комитетът по лекарствени продукти за хуманна употреба (CHMP) на Европейската агенция по лекарствата е приел отрицателно становище относно заявлението за разрешение за употреба (MAA) на интравитреален пегцетакоплан за лечение на вторична географска атрофия (ГА). свързана с възрастта дегенерация на макулата (МДСВ) и планира да потърси незабавно преразглеждане на приложението му.

Retina International и нейните организации-членки в Европейския съюз (ЕС) и Европейското икономическо пространство (ЕИП), сред които е и Ретина България, имат искрена загриженост по отношение на въздействието на това решение.

Г-н Франц Бадура, председател на Retina International, казва: „Лекарството пегцетакоплан е одобрено от Администрацията по храните и лекарствата в САЩ и е достъпно за пациенти там повече от година. По това време пациентите, живеещи с ГА в Европа, и техните семейства с нетърпение очакваха решение за първото лекарство, достъпно за ГА на европейския пазар. Нашите организации-членки в ЕС и ЕИП са изключително разочаровани.“

Retina International и нейните членове са загрижени за въздействието на решението върху пейзажа на научните изследвания и иновациите в Европа, особено в областта на очите и зрението. Запазването на зрението и забавянето на прогресията на заболяването е значим резултат за пациентите.

ГА е хронично прогресивно инвалидизиращо състояние на ретината, което засяга над 1 милион европейци и е една от водещите причини за слепота и зрителни увреждания сред хората на възраст над 65 години. ГА причинява значителна икономическа тежест за засегнатите лица, както и за техните семейства що се отнася до обществото. В скорошно проучване, проведено от Retina International, тежестта на ГА в две европейски страни (България и Германия) се оценява в диапазона от 229 милиона до 3,7 милиарда евро годишно. Досега няма налична терапия в Европа за това заболяване.

Като се има предвид сериозното икономическо и хуманно бреме на болестта, която се очаква да нарасне значително в бъдеще поради увеличаване на застаряващото население, необходимостта от предотвратяване на загубата на зрение поради това дегенеративно заболяване на ретината е спешна. Източник: Retina International

Сподели