Доклад на работна група за генетични тестове на Retina International

Retina International представя доклад на работната група за генетични тестове! Докладът включва:

• подробности за срещите на Работната група за генетични тестове на RI;

• универсални индикатори за политики за достъп до услуги;

• универсални индикатори за политики за предоставяне на услуги за генетична диагностика;

• как да използвате индикаторите във вашите усилия за застъпничество и други;Доклад на работна група на Retina International  относно Универсални индикатори за политики за достъп до генетична диагностика за НДР

Сподели