EPF: Иновативни лекарства

Европейският пациентски форум публикува своя документ за позицията си на тема „Стойността и ценообразуването на иновативните лекарства. Този документ е разработен от EPF, общоевропейска организация на пациентите. Той се основава на изявление, публикувано за първи път през 2016 г., озаглавено „Основни принципи от гледна точка на пациента относно стойността и цените на иновативните лекарства“. От 2016 г. насам цените на лекарствата се очертават като основен приоритет в политическите програми на държавите-членки на ЕС, на самия Европейски съюз, а така също и в международен план.

Всички пациенти в ЕС имат право на своевременен достъп до висококачествена грижа, ориентирана към пациента. Лекарствата формират един от най-важните аспекти на лечението за много пациенти. В Европа и в световен мащаб обаче има опасения, че цената на някои нови лекарства подкопава способността на здравните системи да осигуряват устойчив и справедлив достъп за всички. Пациентите ще се възползват от иновативни терапии само ако са на разположение навреме и достъпни за всички, които се нуждаят от тях.

Източник: RetinaInternational.org

Сподели