Инициативата ERN

Европейските референтни мрежи (ERN) са уникални и иновативни платформи за трансгранично сътрудничество между специалисти за диагностика и лечение на редки или комплексни заболявания с ниско разпространение.

Здравните системи в Европейския съюз имат за цел да предоставят висококачествени и рентабилни грижи. Това обаче е особено трудно в случаите на редки или комплексни заболявания с ниско разпространение, които засягат ежедневния живот на около 30 милиона граждани на ЕС.

Европейските референтни мрежи (ERN) са виртуални мрежи, включващи доставчици на здравни услуги в цяла Европа. Те имат за цел да улеснят обсъждането на сложни или редки заболявания и състояния, които изискват високоспециализирано лечение и концентрирани знания и ресурси.

Как работят?

За да прегледат диагнозата и лечението на пациента, координаторите на ERN свикват „виртуални“ консултативни панели от медицински специалисти в различни дисциплини, като използват специална ИТ платформа и инструменти за телемедицина.

Процесът и критериите за създаване на ERN и за избор на членове са определени в законодателството на ЕС.

24 Мрежи

Първите ERN стартираха през март 2017 г., включвайки повече от 900 високоспециализирани здравни звена от над 300 болници в 26 страни от ЕС. 24 ERN работят по редица тематични въпроси, включително костни заболявания, рак в детска възраст, имунодефицит и очни заболявания.

Инициативата ERN получава подкрепа от няколко програми за финансиране на ЕС, включително Здравната програма, Механизма за свързване на Европа и Хоризонт 2020.

Източник: Европейска комисия

Сподели