Изявление на IAPB до 73-ата Световна здравна асамблея

Наскоро се проведе 73-ата Световна здравна асамблея (WHA). Годишната среща обикновено събира здравни министри, международни и неправителствени организации в Женева в рамките на седмица за изказвания, технически инструктажи, събития и срещи. Тази година програмата беше съкратена и много по-фокусирана, като COVID-19 с право доминира в дневния ред.

IAPB беше поканен да участва във виртуалната WHA и да представи изявление от името на глобалния сектор за очни грижи във връзка с пандемията от COVID-19. Възползвайки се от тази възможност бяха отправени поздрави към работата на СЗО и бяха призовани световните лидери да подкрепят усилията му в този критичен момент.

Изявление на IAPB до 73-ата Световна здравна асамблея

От името на глобалния сектор за очна грижа ние приветстваме ръководството на СЗО по време на кризата с COVID-19 и призоваваме глобалните здравни лидери да подкрепят организацията при координиране на действията. СЗО изигра жизненоважна роля в подкрепа на правителствата и гражданското общество за защита на уязвимите, включително тези, които са слепи или имат загуба на зрение.

Пандемията от COVID-19 представлява безпрецедентно предизвикателство за здравните системи по целия свят. Секторът на зрението, като всички други здравни сектори, трябваше да се адаптира, за да се бори с разпространението на коронавирусаи да гарантира безопасността на пациентите и здравните работници. В съответствие с мерките за обществено здраве, по-специално физическото дистанциране, повечето програми за очно здраве са отложени и много здравни работници са насочени към други области на здравеопазването, включително към отделения за справяне с COVID-19.

Тъй като огнищата на COVID-19 продължават да се развиват, ще бъде важно да се обмисли как грижите за зрението могат да се възобновят, признавайки необходимостта от мерки за наваксване, за да се справят с текущия брой на пациентите и да се избегне необратимото прогресиране на болестите. Глобалният сектор за очна грижа е ангажиран да работи със СЗО, както и със страни и общности, върху възстановяването на услугите за зрението, за да могат пациентите да получат необходимите грижи, а по-широките здравни, социални и икономически въздействия на COVID-19 да бъдат преодолени.

Световният доклад за зрението определя рамка за държавите да извършват действия за засилване на грижите за зрението в рамките на техните здравни системи. Ние приветстваме работата, предприета от държавите-членки за изпълнение на препоръките на доклада. Тъй като излизаме от пандемията, IAPB и глобалният сектор за очна грижа са готови да работят със СЗО, страните членки и по-широката международна общност за интегриране на грижите за зрението, като основна част от универсалното здравно покритие и устойчивите национални системи за здравеопазване.

Източник: eyewire.news

Сподели